Hyppää sisältöön

UUDESTA JULKAISUSTA TUKEA NUORTEN ITSETUHOISUUDEN EHKÄISYYN

Tiedote 16 (5.11.2007)


Masennuksesta kärsivät lapset ja nuoret tarvitsevat tukea lähiympäristöltään ja palveluista nykyistä enemmän.

- Lasten ja nuorten masennuksen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää itsemurhien ehkäisemisen kannalta, toteaa kasvatustieteen tohtori Tuula Uusitalo lapsiasiavaltuutetun tuoreessa julkaisussa.

Lapsiasiavaltuutetulta on ilmestynyt julkaisu "Nuorten itsemurhat Suomessa", joka on tarkoitettu nuorten itsemurhien ehkäisyn tueksi. Julkaisu antaa tietoa itsemurhariskin tunnistamisesta ja siltä suojaavista tekijöistä. Se on tarkoitettu erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien käyttöön.

- Lapsen ja nuoren itsetuhoisuus ei ole sairaus vaan pikemminkin oire jostakin. Nuorella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä saada ongelmiinsa apua. Aikuisen velvollisuus on taata lapsen ja nuoren hyvä elämä, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Tuula Uusitalo näkee kehittämisen tarvetta erityisesti kouluissa, psykiatrisissa ja perheiden palveluissa.

- Koulujen opetussuunnitelmiin tulisi sisällyttää itsetuhoisuuden ehkäiseminen osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä ja elämänhallintataitojen opettamista. Kouluterveydenhuollossa pitäisi pystyä löytämään paremmin masentuneet ja itsetuhoiset nuoret. Lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon sekä vanhemmuuden tukemiseen tarvitaan lisää resursseja, toteaa Tuula Uusitalo.

Itsemurha on 15-25-vuotiaiden nuorten toiseksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Vuonna 2005 itsemurhaan kuolleita 15-25-vuotiaita oli 101. Kansainvälisesti vertaillen luku on korkea.

"Nuorten itsemurhat" -julkaisu sisältää myös tietoa tilastoista, itsemurhaa koskevista käsityksistä sekä itsemurhalle altistavista sekä sitä laukaisevista tekijöistä. Julkaisu on saatavilla maksutta verkkojulkaisuna osoitteessa www.lapsiasia.fi.