Hyppää sisältöön

UUSI JULKAISU PERÄÄ LASTENSUOJELUN LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA


Tiedote 17.5.2010
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan mielestä sijaishuollon asiakkaana olevan lapsen ihmissuhteiden jatkuvuus ja laatu pitäisi ottaa lastensuojelun laadun arvioinnissa tärkeimmäksi kriteeriksi. Jokaisen lapsen oikeutta pysyviin kasvuolosuhteisiin perätään myös lapsiasiavaltuutetun yhdessä Kuntaliiton ja Lastensuojelun keskusliiton kanssa julkaisemassa asiantuntijapuheenvuorossa.

- Lapsi kasvaa ihmissuhteissa. Jos sijoituspaikka ja sosiaalityöntekijä vaihtuvat useaan kertaan, ei lastensuojelu voi olla  laadukasta ja vaikuttavaa, lapsiasiavaltuutettu toteaa.

- Samalla on huolehdittava lapsen sukulaissuhteiden jatkuvuudesta ja hänen mahdollisuudestaan pitää yhteyttä elämänsä tärkeimpiin ihmisiin.

Lapsiasiavaltuutettu, Lastensuojelun Keskusliitto ja Kuntaliitto  haluavat julkaisulla herättää keskustelua suomalaisen lastensuojelun laadusta. Ne ovat tilanneet perusteellisen asiantuntijapuheenvuoron suomalaisen  lastensuojelun laadusta, vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista.

Sosiaalityön professori Tarja Pösö sekä perhekuntoutuskeskuksen johtaja Aila Puustinen-Korhonen muistuttavat puheenvuorossaan, että sijaishuoltopaikassa eletty aika on iso osa lapsen elämää iloineen ja suruineen. Lapsen kannalta kyse ei ole väliaikaisratkaisusta vaan hänen elämästään ja kodistaan tässä ja nyt, useiden monien vuosien ajan.

Turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden merkitys on huostaanotetulle lapselle erityisen suuri, koska hänellä on usein taustallaan epävakaita ihmissuhteita ja kasvuolosuhteita. Silti nykyisin tarjolla olevat sijoituspaikat voivat käytännössä määrittää lapsen sijoituspaikan valintaa enemmän kuin lasten tarpeet. Lisäksi sekä sijoituspaikka että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä saattavat vaihtua niin usein, ettei lapsen kehitykselle tärkeitä ihmissuhteita pääse rakentumaan.

Suomesta puuttuu kattava tutkimuksellinen tieto lastensuojelun laadusta ja vaikuttavuudesta lapsen näkökulmasta. Pahimmillaan elämä sijaishuollossa voi vaurioittaa lapsen olemassa olevia suhteita tuomatta uusia korvaavia  suhteita. Parhaimmillaan se vahvistaa lapsen sosiaalisten suhteiden verkostoa ja hänen luottamustaan muihin ihmisiin ja myös vanhempiinsa.

Asiantuntijat korostavat, että pysyvyyttä ei tietenkään pidä lapsen elämässä edistää turvallisuuden kustannuksella. Pysyvyyden ja turvallisuuden pitää kulkea käsi kädessä.

Tarja Pösön ja Aila Puustinen- Korhosen puheenvuoro "Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta" on ilmestynyt Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisusarjassa. Kirjoitustyötä on tukenut lapsiasianeuvottelukunnan  lastensuojelujaoston puheenjohtaja, Kuntaliiton erityisasiantuntija  Sirkka Rousu. Julkaisu on 17.5.2010 järjestetyn lastensuojelun vaikuttajafoorumin tausta-aineisto. Foorumia oli järjestämässä myös Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahasto (ITLA).