Hyppää sisältöön

UUTEEN LASTENSUOJELULAKIIN MYÖS VALTION VELVOITTEET


Tiedote 12/2006 (5.7.2006)


Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että uudessa lastensuojelulaissa myös valtiolle on osoitettava velvoitteita. Vireillä olevassa kokonaisuudistuksessa valtioneuvosto tulee valtuutetun mukaan velvoittaa laatimaan tavoitteellinen lasten hyvinvoinnin kehittämisohjelma, seuraamaan lasten elinoloja ja arvioimaan päätöstensä lapsivaikutuksia. Myös lastensuojelupalveluiden laadun arvioinnin ja kehittämistyön yhdessä kuntien kanssa pitää kuulua valtion tehtäviin.

Uudistusta valmistellut työryhmä esittää lastensuojelutyön suunnittelun ja kehittämisen velvoitetta pelkästään kunnille. Tämä ei lapsiasiavaltuutetun mielestä ole riittävää.

"Lapsen oikeuksien kannalta ongelmat liittyvät juuri lasten ja perheiden palveluiden eriarvoistumiseen kuntien kesken", sanoo lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula. "Valtioneuvostotason suunnittelua ja tavoitteita tarvitaan myös vahvistamaan toimia lasten pahoinvoinnin ehkäisemiseksi ja pahoinvoinnin vähentämiseksi."

Lastensuojelulain uudistamisen yhteydessä on Aulan mukaan välttämätöntä varmistaa myös sosiaalityön voimavarat. Esimerkiksi sosiaalityöntekijän lastensuojeluasiakkaiden enimmäismäärästä voitaisiin säätää asetuksella.

Lapsiasiavaltuutettu pitää lastensuojelulain kokonaisuudistustyöryhmän esityksiä pääasiallisesti myönteisinä. Ne parantavat yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön laatua sekä vahvistavat lapsen oikeuksia. Uudistus tulisikin toteuttaa vielä tämän vaalikauden aikana. Valtuutettu pahoittelee kuitenkin sitä, että uudistusehdotus ei vahvista tarpeeksi lasten ja perheiden ongelmien ehkäisemistä.

"Esityksessä ei ole paneuduttu riittävästi lasten pahoinvoinnin ehkäisemiseen ja vähentämiseen", Maria Kaisa Aula toteaa. "Lain käytännön toteuttaminen edellyttää myös sosiaalityön voimavarojen vahvistamista. Sosiaalityössä tarvitaan lisää koteihin ajoissa menevää perhetyötä ja kotipalvelua."

Lapsiasiavaltuutettu katsoo myös, että lapsen oikeuksia tulisi vielä vahvistaa säätämällä mahdollisuus päihteitä käyttävien odottavien äitien tahdonvastaiseen hoitoon viimesijaisena keinona. Tämä ei sisälly työryhmän esitykseen. Lapsen todisteellisen kuulemisen ikärajaa 15 vuoteen lapsiasiavaltuutettu ei nostaisi vaan pitäisi sen nykyisessä 12 vuodessa.