Hyppää sisältöön

UUTTA HENKILÖSTÖÄ LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTOON


Tiedote 14/2008 (26.9.2008)
YTM Elina Nivala Pirkkalasta aloittaa lokakuun alusta lapsiasiavaltuutetun toimistossa lasten osallistumisen asiantuntijana. Tehtävää aiemmin hoitanut ylitarkastaja Päivi Tuononen siirtyy äitiys-  ja vanhempainvapaalle.

Elina Nivala väittelee 8.11.2008 Kuopion yliopistossa sosiaalipedagogiikasta aiheenaan nuorten kansalaiskasvatus. Nivalan tehtäviin kuuluvat toimistossa lasten ja nuorten osallistumisen edistäminen, lasten ja nuorten mielipiteiden kartoitus ja välittäminen päättäjille sekä YK:n lapsen oikeuksien tiedottaminen.

Sosiaali- ja  terveysministeriö on lisännyt vuoden aikana lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökuntaa kahdella vakinaisella viralla. Lasten osallistumisesta vastaavan ylitarkastajan virka vakinaistettiin helmikuussa. Toukokuussa ministeriöstä siirtyi Jyväskylään ylitarkastaja Anne Hujala. Hänellä on pitkä työhistoria sosiaalityön, päihdepolitiikan ja lastensuojelun alalta.

Ylitarkastaja Anne Hujalan vastuulla lapsiasiavaltuutetun toimistossa ovat lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen seuranta, toimiston hallinnolliset tehtävät sekä kansalaisyhteydenotot. Hän toimii myös lapsiasiavaltuutetun sijaisena.

Lakimies, varatuomari Johanna Aalto palasi lapsiasiavaltuutetun toimistoon vuoden virkavapaan jälkeen elokuun alussa. Hänen tehtäviinsä kuuluu vaikuttamistyö kuten aloitteet ja lausunnot eli yhteydenpito päättäjiin lapsiasiavaltuutetun tukena.

- Olen erittäin tyytyväinen siitä, että toimisto on nyt vihdoin sen kokoinen kuin sen alun perin toimistoa perustettaessa suunniteltiin olevan, sanoo lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Toimistossa työskentelevät myös osastosihteeri Pirkko-Liisa Rautio sekä osa-aikainen toimistosihteeri Taru Koljonen. Lapsiasianeuvottelukunnan osa-aikaisena sihteerinä toimii Auli Paavola Lastensuojelun keskusliitossa. Lapsiasiavaltuutetulla on lisäksi tiedottamiseen liittyvät yhteistyösopimukset Medita Communication Oy:n (yleinen tiedotuksen tuki) sekä Jyväskylän yliopiston Agora Centerin kanssa (lasten nettisivut).