Hyppää sisältöön

VÄKIVALLASTA KÄRSIVIEN LASTEN AUTTAMISEKSI LISÄÄ HENKILÖSTÖÄ LASTENSUOJELUTYÖHÖN


Tiedote 18/2006 (22.11.2006)

Suomen UNICEF-yhdistyksen lapsen oikeuksien päivän tilaisuus Helsingissä ja
Mannerheimin lastensuojeluliiton Nokian yhdistyksen 85-vuotisjuhla

Lapsiin kohdistuva väkivalta on suurimpia esteitä lapsen oikeuksien toteutumiselle Suomessa. Väkivallasta kärsivien lasten auttamiseksi tarvitaan lisää voimavaroja sosiaalityöhön, totesi lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula YK:n lapsen oikeuksien päivän tilaisuuksissa Helsingissä ja Nokialla.

Ehdotus uudeksi lastensuojelulaiksi täsmentää hyvällä tavalla lapsen oikeutta saada palveluita ja tulla kuulluksi. Sen säännökset tehostavat perheväkivallasta kärsivien lasten auttamista. - Pelkkä uusi laki ei yksin riitä. Sen toteuttamiseen tarvitaan lisää osaavaa henkilöstöä kuntiin. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua tehdään riittämättömästi. Lastensuojelun liian pienet voimavarat sekä henkilöstön vaihtuvuus hidastavat ongelmiin puuttumista, Maria Kaisa Aula muistutti.

Viranomaisten ja lähiyhteisön vastuu korostuu lapsiin kodeissa kohdistuvan väkivallan tunnistamisessa ja selvittämisessä. Erityisesti on tarpeen vahvistaa koko ikäluokan tavoittavien palveluiden - neuvolan, päivähoidon ja koulun - kykyä tunnistaa lapsiin kohdistuvan väkivallan merkit. Paikallisesti on luotava viranomaisten välisiä valmiita yhteistyöverkostoja ja malleja väkivallan uhriksi joutuneiden lasten auttamiseksi.

Lapset tarvitsevat myös parempaa tietoa omista oikeuksistaan. Palveluissa lasten kanssa työskenneltäessä on tärkeä ilmaista, että väkivalta ei ole sallittua. Lasten turvataitokasvatuksella kouluissa ja päiväkodeissa voidaan vahvistaa lapsen itsetuntoa ja kykyä pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, ahdistelun ja houkuttelun tilanteissa. Ennen kaikkea lapset tarvitsevat ympärilleen luotettavia aikuisia, joille he voivat kertoa huolistaan.

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan YK:n lapsen oikeuksien päivän ohjelmaan kuuluu myös keskustelu Tampereen Lasten parlamentin kanssa.