VÄKIVALLATON LAPSUUS KAIKILLE MAAILMAN LAPSILLE


Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut kehottavat Suomen, Ruotsin, Tanskan, Islannin ja Norjan hallituksia työskentelemään aktiivisesti, että YK:n syksyn 2007 yleisistunnossa nimitetään YK:lle erityisedustaja (Special Representative), joka vastaa lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämistyöstä. Lapsiasiavaltuutetut vaativat pohjoismaiden hallituksia olemaan aloitteellisia hankkimaan ja turvaamaan toimen edellyttämä rahoitus.

On tärkeää, että YK sitoutuu väkivallattoman lapsuuden edistämiseen. Vain 18 valtiota on tähän mennessä lailla kieltänyt kaikenlaisen väkivallan lapsia kohtaan.

Jokaisella Pohjoismaalla on pitkä perinne lapsen oikeuksien edistämisessä ja monivuotinen kokemus lapsia koskevan väkivallan ehkäisemisessä. Pohjoismaiden tulee tästä syystä olla maailmanlaajuisesti esimerkkinä myös muille edistämässä YK:n pääsihteerin erityisedustajan nimeämistä.

YK:n vuonna 2006 teettämässä väkivaltatutkimuksessa tuodaan esiin lasten kokeman väkivallan laajuus ja ne kohtalokkaat vaikutukset, jotka väkivallalla on lapsiin, heidän perheilleen ja yhteiskunnalle.

Väkivalta on todellisuutta miljoonille lapsille ympäri maailmaa. Se koskettaa sekä tyttöjä että poikia, kaikkia ikäryhmiä ja sosiaaliryhmiä sekä myös kaikkia kansallisuuksia. Lapset kohtaavat väkivaltaa koulussa, lähiympäristössä, laitoksissa, työpaikoilla - ja myös perheissä. Lapsia lyödään, he joutuvat alttiiksi seksuaaliselle väkivallalle, heitä kidutetaan ja jopa raiskataan.

YK:n tutkimusraportin tärkeät viestit ovat:
  • Mikään lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole oikeutettua.
  • Kaikenlainen väkivalta lapsia kohtaa voidaan estää ja se täytyy estää
  • Jokaisella valtiolla on vastuu lasten turvallisuudesta.
Erityisedustajan tulee toimia yhteistyössä YK:n järjestelmän, jäsenvaltioiden, kansalaisjärjestöjen, lasten ja nuorten kanssa. Erityisedustajalla tulee olla riittävän korkea asema, jotta hän voi valvoa toimenpiteitä ja edesauttaa konkreettista työtä jäsenmaissa siten, että väkivalta lapsia kohtaan saadaan loppumaan.

Hyväksytty lapsiasiavaltuutettujen kokouksessa Jyväskylässä 31.5.2007

Lena Nyberg, Ruotsi
Ingibjorg Rafnar, Islanti
Maria Kaisa Aula, Suomi
Charlotte Guldberg, Tanska
Reidar Hjermann, Norja