Hyppää sisältöön

VAMMAISTEN LASTEN PERHEIDEN TILANNETTA SELVITETÄÄN KESKI-SUOMESSA


Tiedote 4.5.2010

Vammaisten lasten perheiden ja heidän järjestöjensä kokemuksia palveluista Keski-Suomessa selvitetään parhaillaan lapsiasiavaltuutetun toimiston sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön yhteisessä hankkeessa. Lasten vanhemmille tarkoitettuun kyselyyn voi vastata lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilla www.lapsiasia.fi perjantaihin 14.5 saakka.

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (VAMLAS)  tekee vastaavia kartoituksia myös muualla Suomessa, Hämeenlinnassa ja Etelä-Karjalan alueella. Keski-Suomen osalta selvityksen tekee suunnittelija Satu Siitari lapsiasiavaltuutetun toimistosta käsin. Selvityksestä haetaan tukea vaikuttamistyöhön palveluiden parantamiseksi. Lisäksi sillä halutaan tukea vammaisten lasten perheiden järjestöjen verkostoitumista alueellisesti sekä vanhempien osallistumista palveluiden kehittämiseen.

-  Kartoituksen tavoitteena on saada tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten saamista palveluista ja etuuksista ja niiden tilasta. Lisäksi selvitetään yhdistysten toimintaa ja perheiden osallisuutta, kertoo suunnittelija Satu Siitari.

Lapsiasiavaltuutetun verkkosivulla on kysely, joka on osoitettu lasten vanhemmille. Keski-Suomen yhdistyksille on myös lähetetty kysely. Kyselyissä kartoitetaan mm. pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten saamia palveluja ja etuuksia, yhdistysten toimintaa sekä perheiden osallisuutta.  Kyselyselvityksen lisäksi myös pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten tilannetta lastensuojelun piirissä selvitetään muun muassa haastattelemalla kuntien sosiaalityöntekijöitä. Selvitykset valmistuvat toukokuun loppuun mennessä.

Työ on jatkoa Satu Siitarin aiemmin lapsiasiavaltuutetun toimistolle tekemälle selvitystyölle vammaisten lasten oikeuksien toteutumisesta. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten oikeudet ovat yhtenä painopisteenä lapsiasiavaltuutetun toimiston työssä tänä vuonna.