VANKIPERHEIDEN LASTEN OIKEUKSISTA HUOLEHDITTAVA PAREMMIN


Lapsiasianeuvottelukunnan tiedote 23.3.2011
Suomessa on arviolta 8 000 - 10 000 lasta, joiden vanhempi on vankilassa suorittamassa vapausrangaistusta. Lapsiasianeuvottelukunta vaatii ministeriöiltä toimia näiden lasten oikeuksien paremmaksi huomioimiseksi sekä rangaistusjärjestelmässä että lastensuojelussa.

- Vanhemman vankeuden lapselle aiheutuvat haitat pitäisi minimoida, vaatii lapsiasiavaltuutettu ja lapsiasianeuvottelukunnan puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

Lapsiasianeuvottelukunta toivoo ministeriöille lähettämässään aloitteessa parannusta esimerkiksi vankilahenkilökunnan koulutukseen lapsen kohtaamiseen sekä tapaamistilojen ja käytäntöjen lapsiystävällisyyteen. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempaansa, mikäli se ei ole erityisestä syystä lapsen edun vastaista.

Lapset tarvitsevat myös ikäänsä ja kehitystasoonsa soveltuvaa tietoa vanhemman vankeusrangaistuksesta. Lisäksi kuntien lastensuojelussa tulee ottaa huomioon ne tukitoimet, joita vankilassa olevan vanhemman lapsi voi tarvita.

- Tällä hetkellä toimintavavat vaihtelevat eri puolilla maata. Sekä vankiloihin että lastensuojeluun tarvitaan yhtenäisiä ohjeita, koulutusta sekä tietoa hyvistä käytännöistä, korostaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Lapsiasianeuvottelukunta korostaa aloitteessaan oikeus- sekä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Rikosseuraamuslaitoksen yhteisten toimien tarvetta. On myös tärkeää saada pikimmiten vankien lapsista kokonaisselvitys, sillä heidän elämäntilanteestaan tai edes lukumäärästään ei tällä hetkellä tiedetä riittävästi.

Lapsi voi kohdata vanhempansa vankeuteen liittyvää syrjintää koulussa tai päiväkodissa, joten näidenkin tahojen tiedontarpeet ja kiusaamisen ehkäisy on otettava ohjeistuksissa huomioon.

Lapsiasianeuvottelukunta esittää Rikosseuraamuslaitokselle lapsi- ja perhetyön strategiaa jäsentämään vankiloissa tehtävän perhetyön tavoitteita ja pitkäjänteistä kehittämistä. Lapsia ja nuoria, joiden vanhemmat ovat olleet tai ovat vankilassa, on tarpeen saada mukaan kehittämistyöhön pitkäjänteisesti.