VETOOMUS LAAJAPOHJAISEN TYÖRYHMÄN ASETTAMISEKSI LAATIMAAN UUTTA VARHAISKASVATUSLAINSÄÄDÄNTÖÄ


Ministeri Paula Risikolle

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu päivähoitolain muuttamista varhaiskasvatuslaiksi osauudistusten kautta. Ensimmäisessä vaiheessa ministeriön mukaan kumottaisiin lasten päivähoidosta annettu laki ja asetus säätämällä niiden tilalle laki varhaiskasvatuspalveluista. Tavoitteena on antaa lakiehdotus joulukuun alussa niin, että vielä tämä eduskunta ehtisi sen käsitellä.

Käytössä olleiden luonnosten perusteella osauudistus tarkoittaisi lähinnä entisen päivähoitolain nimikkeen muuttamista varhaiskasvatuslaiksi. Esitetyt muutokset ovat muodollisia ja riittämättömiä. Osauudistusta on perusteltu varhaiskasvatuksen tehtävien kirkastamisella. Kuitenkin luonnoksissa lain tavoitteet toistavat vuoden 1983 vanhentuneita muotoiluja.

Uuden varhaiskasvatuslain tavoitteissa tulisi näkyä lapsen oikeudet laadukkaisiin ja monipuolisiin varhaiskasvatuspalveluihin, lasten ja vanhempien osallisuus sekä kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. Myös erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon. Lapsilähtöisyys, yhteisöllisyys ja  moniammatillisuus eivät näy luonnoksen tavoitteissa. Uudistamisen lähtökohtana tulee olla päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluiden nykytilanteen kartoitus sekä vahvuuksien ja heikkouksien arviointi myös kansainvälisestä näkökulmasta.
  • Vetoamme Teihin, että osauudistusta ei annettaisi eduskunnalle. Käytössä oleva aika ei riitä laadukkaaseen lainvalmisteluun nykyisen lakiluonnoksen pohjalta. 
  • Allekirjoittaneet tahot esittävät, että Te, ministeri Paula Risikko, asettaisitte yhdessä ministeri Henna Virkkusen kanssa laajapohjaisen työryhmän laatimaan varhaiskasvatuslain­säädännön kokonaisuudistusta.
Työryhmän tulisi antaa hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotuksensa seuraavalle hallitukselle. Seuraava hallitus ohjelmaneuvottelujensa jälkeen täydentäisi työryhmän toimeksiantoa päivähoidon hallinnonalaratkaisun  osalta. Laki tulisi kokonaisuutena uudistaa hallituskaudella 2011-2015.

Työryhmän asettaminen vauhdittaisi pitkään odotetun kokonaisuudistuksen valmistelua. Se voisi ottaa huomioon varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan yhteydessä tehdyn pohjatyön. Työryhmän kokoonpano tulisi olla sellainen, että se mahdollistaa yhteisymmärryksen hakemisen yli  niin hallinnonala­kohtaisten kuin poliittistenkin näkemysten. Myös kuntien ja tutkimuksen edustajien tulee olla mukana valmistelussa. Työryhmän tulisi myös arvioida esityksensä vaikutukset lasten kannalta.

Helsingissä 4. marraskuuta 2010

Maria Kaisa Aula
lapsiasiavaltuutettu

Olli Luukkainen
puheenjohtaja
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Tuomas Kurttila
toiminnanjohtaja
Suomen Vanhempainliiton

Seppo Sauro
toiminnanjohtaja
Lastensuojelun Keskusliitto