Tiedote 23.01.2013

Vihtavuoren koululaiset toivovat toimintaa ja joukkoliikennettä

Harrastukset ja joukkoliikenteen palvelut ovat tärkeitä Vihtavuoren ja Leppäveden lapsille ja nuorille. Bussimatkan hintaa kunnan keskustaan pidetään kovana ja aikatauluissakin on toivomisen varaa. Vaihtoehtoisesti omalla kylällä saisi olla enemmän toimintaa.

Toiveet käyvät ilmi kyselystä, jonka Laukaan seurakunta ja lapsiasiavaltuutetun toimisto toteuttivat tammikuussa Vihtavuoren koulun 6.–9.luokilla. Siihen vastasi 96 oppilasta. Tuloksia esiteltiin keskiviikkona Vihtavuoren Kappelilla pidetyssä seminaarissa Laukaan kunnan ja seurakunnan päättäjille, työntekijöille, oppilaille sekä vanhempainyhdistysten edustajille.

– Kannustamme kunnan ja seurakunnan päättäjiä ottamaan selvää lasten ja nuorten omista mielipiteistä, kun palveluita ja toimintaa kehitetään. Suosittelemme myös nuorisovaltuuston perustamista päättäjien ja nuorten vuoropuheluun, kertoo lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Asiat pääosin hyvin: ei ole tylsää

Kyselyn toteuttivat lapsiasiavaltuutetun toimiston puolesta Mirkka Jalonen-Alava sekä Laukaan kunnan ja seurakunnan puolesta Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi.

– Kokosimme lasten ja nuorten ajatuksia hyvinvoinnistaan ja vaikuttamisesta kotona, vapaa-aikana ja koulussa sekä Laukaassa yleensä. Monessa kohtaa lasten ja nuorten mielestä asiat ovat varsin hyvin, eivätkä kehittämistarpeet mitenkään kohtuuttomia päättäjien tai vanhempien kannalta, Mirkka Jalonen-Alava kertoo.

Tärkeimpiä iloa tuottavia asioita lapsille ja nuorille ovat kaverit, koti ja harrastukset.

– Ne mainittiin useimmin tässä järjestyksessä. Lapset ja nuoret ovat Vihtavuoren koulussa tyytyväisiä siihen, että kaverit ovat lähellä, heidän kanssaan voi viettää vapaa-aikaa, eikä heillä ole tylsää, Mirkka Jalonen-Alava tiivistää.

Kotona merkittäviä asioita vastaajille olivat huolenpito, harrastusten tuleminen ja yhdessä tekeminen. – Läheiset ihmissuhteet kannattelevat lasten kasvua, korostaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Koulu koetaan myönteisenä mutta viihtyvyyttä halutaan lisää

Lapsille ja nuorille tärkeistä palveluista Vihtavuoren ja Leppäveden alueella kärkeen nousivat harrastusmahdollisuudet, koulu ja liikuntapalvelut. Seuraavaksi eniten palveluista saivat mainintoja joukkoliikenne, nuorisotalot sekä terveyden- ja sairaanhoito. Myös kirjastoa arvostettiin asiana, joka kotikunnassa on hyvin.

Vihtavuoren koulu ja sen opettajat saivat koulua koskevissa kysymyksissä yllättävän paljon myönteisiä arvioita ja mahdollisuudet oppia nähtiin erityisen hyvinä. Kouluviihtyvyydessä todettiin kuitenkin parannettavaa: mahdollisuuksia vaikuttaa kouluruokaan, välituntiaktiviteetteja, värejä ja sohvia käytäville.

Liikuntapaikkojen kunnossapito tärkeää

Lasten ja nuorten toiveet kohdistuivat harrastuspaikkojen kuten puistojen, liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnossapitoon. Konkreettisina terveisinä kyselystä mainittakoon, että skeittiparkin kunnostuksessa kannattaisi kuunnella käyttäjiä. Myös junnujen menestyksekkäälle salibandyjoukkueelle haluttaisiin nykyistä paremmat harjoitteluolot ja -ajat.

– Nuoret toivovat, että kunnassa arvostettaisiin, kuinka vakavasti ja tavoitteellisesti he näitä asioita harrastavat, Mirkka Jalonen-Alava tulkitsee.

Seurakunnalta kaivattiin myös lisää ohjattua toimintaa nuorille, kuten leirejä, retkiä, teemailtoja, tukemista ja 'olemisen paikkoja'. Nuorisotilat ovat käyttäjilleen tärkeitä.

Kyselyssä nuoria askarruttavina asioina esiin nousivat myös päihteet ja jossain määrin kiusaaminen.

Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma HYVIS (2010–2 014) uudistetaan alkavan valtuustokauden aikana. ­– Laukaassa on vahvaa eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Se on hienoa. Lasten ja nuorten osallistumista omien palveluidensa suunnitteluun kannattaa kuitenkin edelleen vahvistaa, rohkaisee lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Lasten ja nuorten (seura)kunta luo hyvinvointia! (PPT/PDF)
Taustaselvitys Vihtavuoren koulun lasten ja nuorten hyvinvoinnista (PDF)
Vihtavuoren koulun hyvinvointikyselyn lomake (PDF)
Hyvinvointikysely lasten ja nuorten osallistamismuotona
 

Lisätietoja

Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
0295163414
050 530 9697
[email protected]

Mirkka Jalonen-Alava
040 760 2079
[email protected]

Laukaan kunnan ja seurakunnan yhteinen koulu- ja oppilaitostyön kasvatussihteeri
Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi
040 -5592027
050 - 3153476
[email protected]