Hyppää sisältöön

VIISI VUOTTA LAPSIASIAVALTUUTETUN TYÖTÄ: LAPSEN OIKEUDET SUOMEN ESITYSLISTALLE


Tiedote 31.5.2010
Lataa lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2010
Yhteistyötahot arvioivat myönteisesti lapsiasiavaltuutetun toimiston ensimmäisen viisivuotiskauden vaikutuksia. Lapsen oikeudet ovat nousseet kansalliselle esityslistalle. Lasten ja nuorten oma ääni on vahvistunut yhteiskunnallisessa keskustelussa ja hallinnossa lapsinäkökulma tunnistetaan paremmin. Myös lapsen etua edistävien toimijoiden yhteistyön tiivistymistä pidetään hyvänä tuloksena. Eri järjestöjen ja ministeriöiden edustajat arvioivat toimintaa lapsiasiavaltuutetun tuoreessa vuosikirjassa.

Suhteessa voimavaroihin työ on onnistunut kohtuullisesti, arvioi myös ensimmäisen virkakautensa pian päättävä Maria Kaisa Aula.

- Lapsiasiavaltuutettu vaikuttaa asenteisiin ja arvoihin sekä tuo esille lasten mielipiteitä. Lasten asioissa on Suomessa paljon hyvää tahtoa. Hyvästä tahdosta arkiseen toimintaan siirtymisen ratkaisevat päättäjät ja aikuiset, hän muistuttaa.

Tehtävän yhteiskunnallisesta tilauksesta kertovat sadat vuotuiset yhteydenotot suoraan kansalaisilta. Ne ovat antaneet aineksia valtuutetun vaikuttamistyöhön, aloitteisiin ja lausuntoihin. Toinen tärkeä tietolähde ovat olleet kyselyt lapsille. Koululaisille sekä romani- ja saamelaislapsille tehtyjen kyselyiden raportit ovat avanneet päättäjille lapsinäkökulmaa.

Kuntien päätökset ratkaisevat paljon laman haittojen torjunnassa. Lapsiasiavaltuutettu patistaa palveluiden kehittäjiä ottamaan lapset ja nuoret mukaan suunnitteluun ja antamaan palautetta.

- Palveluista saadaan parempia kun otetaan selvää lasten tärkeysjärjestyksestä. Tähän ei tarvita niinkään suuria rahoja kuin aikuisten asenteiden muutoksia, Maria Kaisa Aula muistuttaa.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluita pitäisi niin kunnissa kuin valtiollakin johtaa ja suunnitella entistä enemmän kokonaisuutena. Lapsen ja perheen arki sopii huonosti nykyisten hallinnonalojen rajoihin. Koulu, nuorisotyö, sosiaali- ja terveyspalvelut pitää saada paremmin toimimaan yhdessä lapsen hyväksi.

- Palvelut ja rahat ovat lasten näkökulmasta ihmissuhteita eli parhaassa tapauksessa pysyviä, luotettavia aikuisia. Niitä tarvitaan lisää, Maria Kaisa Aula korostaa.

Lapsiasiavaltuutetun tulee antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomus omasta toiminnastaan sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien tilasta Suomessa. Uusin vuosikirja "Lapsen oikeudet Suomen esityslistalle" julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi yhtenä niteenä.  Lapsiasiavaltuutetun verkkosivulta www.lapsiasia.fi löytyvän kirjan aiheina ovat viisivuotisarvion lisäksi talouslaman lapsiin kohdistuvien haittojen lievittäminen sekä romanilasten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten arjen haasteet.

Lapsiasiavaltuutetun viisivuotista kautta juhlitaan 1.9.2010 Jyväskylässä järjestettävässä seminaarissa, jonka  aiheena on lapsen oikeus kasvatukseen.

**

Lapsen oikeudet Suomen esityslistalle.  Barns rättigheter upp på agendan i Finland. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2010. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3.

Painetun vuosikirjan tilaukset: [email protected] tai (09) 160 73986 osastosihteeri Pirkko-Liisa Rautio.

Lisätietoja: Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
puh. 050 530 9697
[email protected]