Mediatiedote 30.8.2013

Viranomaisten tiedotettava paremmin palveluista lapsille, nuorille ja vanhemmille

- Lapsiasiavaltuutettu saa kansalaisilta satoja yhteydenottoja vuosittain

 

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa, että kuntien ja valtion viranomaisten tulee tiedottaa lasten, nuorten ja perheiden palveluista sekä niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista tehokkaasti ja ymmärrettävästi. Tiedon ja neuvonnan tulee tavoittaa myös lapset ja nuoret.

– Viranomaisten joukko on Suomessa moninainen. Vanhemmat eivät useinkaan tiedä, mihin ottaa yhteyttä, jos kokevat lapsensa joutuneen epäasiallisen kohtelun tai oikeudenloukkauksen kohteeksi. Etenkin lastensuojelun piirissä olevat lapset ja nuoret tarvitsevat enemmän tietoa ihmisoikeuksistaan ja oikeusturvastaan, Maria Kaisa Aula huomauttaa.

Lapsiasiavaltuutetulle tulee kansalaisilta vuosittain noin 500 yhteydenottoa, jotka koskevat pääosin lastensuojelua, erotilanteita, koulua, mediaa ja mainontaa, lasten yleistä kohtelua ja päivähoitoa. Yhteydenotoista lapsiasiavaltuutettu saa tärkeää arkista tietoa vanhemmilta, isovanhemmilta ja ammattilaisilta ja tekee niiden perusteella aloitteita päättäjille. Huomattava osa yhteydenottajista kaipaa myös neuvontaa, jota heidän tulisi saada omasta kunnastaan.

– Netti ei yksin riitä palveluohjaukseen vaan tarvitaan myös henkilökohtaista puhelinneuvontaa. Esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tulee voida tavoittaa sosiaalityöntekijä myös virka-ajan ulkopuolella. Sosiaali- ja potilasasiamiesten tulee aktiivisesti tiedottaa palveluistaan sekä vanhemmille että myös nuorille, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistuttaa.

Lapsiasiavaltuutetun toimistoa perustettaessa kahdeksan vuotta sitten ei osattu ennakoida laajaksi vakiintunutta kansalaisten neuvontatarvetta lasten, nuorten ja perheiden asioissa. Moni yhteydenottaja joutuu odottamaan vastausta liian pitkään.

- Viisihenkinen toimistomme tarvitsee lisää henkilökuntaa, jotta ihmisille voidaan vastata kohtuullisessa ajassa. Perustehtäviimme kuuluu paljon muutakin, lasten mielipiteiden selvittämistä ja hyvinvoinnin seurantaa, lapsen oikeuksien tiedottamista ja vaikuttamistyötä. Missään vastaavan kokoisessa maassa lapsiasiavaltuutetun työtä ei tehdä näin pienellä henkilöstömäärällä, lapsiasiavaltuutettu toteaa.

Lastensuojelun "pelastusohjelma" pian toimeksi

 

Lapsiasiavaltuutettu luovutti vuoden 2013 vuosikirjansa peruspalveluministeri Susanna Huoviselle perjantaina Jyväskylässä. Vuosikirja arvioi lapsen oikeuksien tilaa lapsiasiavaltuutetulle tulleiden kansalaisyhteydenottojen valossa.

Yleisin aihepiiri yhteydenotoissa on ollut vuosien ajan lastensuojelupalvelut. Viime vuonna 8-vuotiaan tytön kuolema ja oikeudenkäynti saivat erityisesti kansalaiset vaatimaan kohennusta lastensuojelun toimintaan.

Lastensuojelun toimivuutta ja viranomaisyhteistyötä on ministeriöissä selvitetty ansiokkaasti kahdessakin työryhmässä, joiden ehdotukset valmistuivat alkukesästä. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä huomioi kiitettävästi myös lasten ja nuorten oman kokemusasiantuntemuksen hyödyntämisen. Lapsiasiavaltuutettu kannustaa peruspalveluministeriä panemaan työryhmien ehdotukset viivyttelemättä toimeen.

– Eväät lastensuojelun "pelastusohjelmaksi" ovat koossa. Valtiovallan tulee mahdollistaa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtaminen kokonaisuutena sekä vahvistaa palveluissa osaamista lapsen kohtaamisessa. Yhdellä sosiaalityöntekijällä asiakkaana olevien lasten enimmäismäärä tulee määritellä mieluiten asetuksella, korostaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Suomeksi ja ruotsiksi yksissä kansissa ilmestynyt vuosikirja on ladattavissa lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilta www.lapsiasia.fi/julkaisut ja sitä voi tilata painettuna lapsiasiavaltuutetun toimistosta.

Lapsen oikeuksien toteutuminen kansalaisyhteydenottojen valossa. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2013. Helsinki 2013. 80 s. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:9
Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjan 2013 keskeinen sisältö ja pääviestit
Lisätietoja

Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
Puh. 02951 63414
[email protected]