Hyppää sisältöön

YK-KOMITEA KYSELI OPPILAIDEN HYVINVOINNISTA JA PÄIHDEPERHEIDEN TUESTA


Lapsiasiavaltuutetun tiedote 9.2.2011
Vanhempien alkoholinkäytön haitat lapsille sekä lasten kouluhyvinvointi Suomessa kiinnostivat YK:n lapsen oikeuksien komiteaa. Genevessä järjestetyssä kuulemistilaisuudessa lapsiasiavaltuutettu, lastensuojelujärjestöjen edustajat sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamies vastasivat  tiistaina 8. helmikuuta komitean jäsenten kysymyksiin.  Jäsenet valmistautuivat näin tenttaamaan Suomen hallituksen edustajia lapsen oikeuksien toteutumisesta.

Usea komitean jäsen halusi tietää, mitä Suomessa tehdään vanhempien alkoholinkäytöstä lapsille aiheutuvien haittojen torjumiseksi.   - Olen oikein tyytyväinen siihen, että lasten pahoinvoinnin ja huostaanottojen tärkein syy tulee esille.  Hallituksella on monia hyviä suunnitelmia mutta ne pitäisi konkreettisesti toimeenpanna.  Esimerkiksi päihteitä käyttävillä odottavilla äideillä ei ole vielä subjektiivista oikeutta hoitoon, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistuttaa.

Komitean moni jäsen totesi, että Suomi on monessa suhteessa lapsen oikeuksien mallimaa. Asiat on hyvin organisoitu ja järjestelmät pelaavat. Silti komitean jäseniä ihmetytti ristiriita koulun oppimistulosten hyvyyden ja lasten huonon kouluviihtyvyyden välillä.

Lapsiasiavaltuutettu kertoi, että lapset itse moittivat kiirettä koulussa.  - Opetussuunnitelmat ovat kovin kuormittuneita. Kerroin komitealle lasten omista toiveista päästä paremmin vaikuttamaan koulun arjen ratkaisuihin ruokailusta ja pihatoiminnasta alkaen. Lisäksi muistutin tarpeesta lisätä koulun yhteisöllisyyttä vahvistavaa ryhmäytymistä sekä kerhotoimintaa.  Myös  nuorisotyöntekijöistä koulussa on hyviä kokemuksia, totesi Maria Kaisa Aula.

Komitea kysyi myös lapsi- , nuoriso- ja perheasioiden koordinaation vahvistamisesta. Sekä lapsiasiavaltuutettu että järjestöt tukivat sitä, että monialaiselle johtamiselle ja yhteistyölle luodaan pysyvät rakenteet valtioneuvostoon.

Lapsiasiavaltuutetun ja eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston yhteistyö herätti myönteistä kiinnostusta komiteassa. Komitea on aiemmin esittänyt, että myös lapsiasiavaltuutetun pitäisi alkaa tutkimaan yksittäisten lasten ja perheiden kanteluita.  Komitean jäsenet suhtautuivat myönteisesti siihen, että tämän sijasta yleisesti ihmisoikeus- ja lainvalvojien toimintaa tehdään lapsiystävällisemmäksi.

Komitea kysyi myös muun muassa vammaisten lasten sekä romanilasten tilanteesta, koulujen lakkauttamisen vaikutuksista lasten elämässä, lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemisen keinoista, koulusurmien jälkihoidosta sekä yksin tulevien maahanmuuttajalasten kohtelusta.

Komitea on nimennyt Suomen raportoijaksi unkarilaisen Maria Hercgogin. Hercgog vierailee Suomessa huhtikuussa, jolloin hän tapaa erityisesti lapsia ja nuoria. Kesäkuun alussa komitea kutsuu Suomen hallituksen edustajat kuultavaksi. Sen jälkeen komitea esittää Suomelle suositukset siitä, mihin erityisesti tulisi kiinnittää huomiota lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanossa.