YK NIMITTI ERITYISEDUSTAJAN TORJUMAAN LAPSIIN KOHDISTUVAA VÄKIVALTAA


Tiedote 16/2009

Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen kaksi vuotta sitten tekemä aloite on tuottanut tulosta. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on nimittänyt portugalilaisen juristin Marta Santos Paisin, 57, erityisedustajakseen torjumaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Santos Paisin kolmivuotinen toimikausi alkoi toukokuussa.

Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut kehottivat toukokuussa 2007 Suomen, Ruotsin, Tanskan, Islannin ja Norjan hallituksia työskentelemään aktiivisesti, että YK nimeäisi erityisedustajan tähän tehtävään yleiskokouksessaan syksyllä 2007.

- On tärkeää, että YK sitoutuu väkivallattoman lapsuuden edistämiseen. Vain 18 valtiota on tähän mennessä lailla kieltänyt kaikenlaisen väkivallan lapsia kohtaan, he muistuttivat aloitteessaan.

Pohjoismaisten valtuutettujen aloite vahvisti viestiä, jota lapsen oikeuksien ajajat eri puolilla maailmaa pitkään pyrkivät hallitustensa kautta välittämään YK:n yleiskokoukselle. Nimitys kuitenkin toteutui vasta loppukeväästä 2009.

Vaikutusvaltaisessa asemassa suoraan pääsihteerin alaisena toimivan erityisedustajan tehtävä sisältyy yhtenä toimenpidesuosituksena YK:n vuonna 2006 teettämään selontekoon lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Selonteko toi esiin lasten kokeman väkivallan laajuuden ja kohtalokkaat vaikutukset lapsiin, heidän perheilleen ja yhteiskunnalle.

Ihmisoikeusasiantuntijana kansainvälisesti tunnettu Maria Santos Pais on työskennellyt useita vuosia lapsen oikeuksien ja lapsiasioiden parissa sekä YK:ssa että Euroopan Neuvostossa. Hän on viimeksi toiminut YK:n lastenjärjestö UNICEFin Innocenti Research Centre -tutkimuskeskuksen johtajana.

Lue YK:n tiedote >>
Lue lisää >>