Hyppää sisältöön

YK-RAPORTOIJA TAPAA LAPSIA JYVÄSKYLÄSSÄ


YK:n Lapsen oikeuksien komitean jäsen Maria Herczog tapaa suomalaisia lapsia ja nuoria lapsiasiavaltuutetun toimistolla Jyväskylässä 11.5. Hän haluaa kuulla lapsilta itseltään, miten lapsen oikeudet toteutuvat heidän elämässään.

Kansainvälisesti tunnettu lasten suojelun ja hyvinvoinnin asiantuntija Maria Herczog  on raportoijana, kun komitea ottaa kantaa Suomen valtion 4. määräaikaisraporttiin ensi kesäkuussa.  Komitea antaa tuolloin Suomen hallitukselle uudet suositukset lapsen oikeuksien edistämisestä.

Tapaamiseen osallistuu lapsia ja nuoria eri puolilta Suomea. He edustavat Suomen Lasten Parlamenttia, Pesäpuu-järjestön Selviytyjät-ryhmää, Saamelaiskäräjiä, Suomen romaniyhteisöä, Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajaryhmää, keskisuomalaisia nuorisovaltuustojen jäseniä sekä Suomen Lukiolaisten liittoa.  Lapset ja nuoret ovat itse valmistelleet oman viestinsä lapsen oikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Tapaamisen järjestävät lapsiasiavaltuutetun toimisto, Lastensuojelun Keskusliitto sekä Suomen UNICEF.

Raportoijan vierailua on edeltänyt prosessi, jossa YK:n lapsen oikeuksien komitea on vastaanottanut Suomen valtion, lastensuojelujärjestöjen sekä Lapsiasiavaltuutetun ja eduskunnan oikeusasiamiehen raportit. Helmikuussa komitea kuuli Genevessä järjestöjä, lapsiasiavaltuutettua ja eduskunnan apulaisoikeusasiamiestä.

Seuraavan kerran Lapsen oikeuksien komitea kokoontuu touko-kesäkuussa Genevessä ja tapaa Suomen valtion edustajia eri ministeriöistä 9.6.2011. Tämän jälkeen komitea valmistelee Suomen hallitukselle suosituksensa lapsen oikeuksien edistämiseksi.