Hyppää sisältöön

YKSIN KASVAMISEN JA YKSIN KASVATTAMISEN AIKA ON OHI


Tiedote 16.6.2011
Kotikasvatus kaipaa enemmän tukea ja arvostusta. Lapsia ei saa jättää kasvamaan yksin eikä vanhempia pidä jättää kasvatustehtävässään yksin, vaaditaan torstaina julkistetuissa lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa "Aikaa lapselle - Arvoa kasvatukselle" ja "Kymmenen kysymystä kasvatuksesta" -kirjassa.

Molemmat muistuttavat, että kotikasvatuksen tuki ja vanhempien kasvatustehtävän arvostaminen ovat tehokkaimpia keinoja myös lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

- Pienet lapset toivovat lyhyempiä hoitopäiviä ja koululaiset enemmän perheen yhteistä aikaa. Lasten kasvatusta ei voi hoitaa etätyönä. Olisi lyhytnäköistä hakea valtion talouden tasapainoa ja työurien pidentämistä lapsiperheiden kustannuksella, viestittää lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula uuden hallitusohjelman laatijoille.

Suomalainen kasvatuskulttuuri kaipaa uudistumista

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta -kirjan tarkoituksena on kyseenalaistaa suomalaista kasvatuskulttuuria hallitsevia näkemyksiä. Keskustelua ovat herättämässä lapsiasiavaltuutetun ohella Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, seurakunnalliset lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestöt sekä Suomen Vanhempainliitto. Kirjan on toimittanut yliopistonlehtori Elina Nivala Itä-Suomen yliopistosta.

Lastenpsykiatri Jukka Mäkelä arvioi suomalaisen lasten kasvatuskulttuurin olevan luonteeltaan etäistä. - Suomessa on ihannoitu itse pärjäämistä ja niin tehtäessä tukahdutettu läheisyyden ja tuen saamisen tarpeita. Tämä on osaltaan vaikuttanut aikuisiän masennuksen ja riippuvuuksien yleisyyteen, Jukka Mäkelä pohtii. Hän painottaa lapsen viesteihin vastaamisen, yhdessä onnistumisen sekä kosketuksen merkitystä.

Myös Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kurttilan mielestä lasten elämää hallitsee nykyisin liiaksi yksin selviytymisen pakko. - Kilpailukykyisten suorittajien kouluttamisen sijaan tulee myös koulun kasvattaa yhteisöllisyyteen ja toisten kunnioittamiseen, Tuomas Kurttila korostaa.

Tuomas Kurttila haluaa lopettaa vastakkainasettelun kodin ja koulun välillä. On tärkeä tiivistää vanhempien ja koulun kasvatuskumppanuutta sekä vanhempien yhteistyötä.

Jokainen aikuinen kasvattaa esimerkillään

Vanhempien ohella lapsiin vaikuttavat koulu, media, mainonta ja harrastukset. Siksi on tärkeä korostaa aikuisten yhteistä kasvatusvastuuta.

- Jokainen aikuinen kasvattaa ainakin esimerkillään, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula. Hän pitää tärkeänä aikuisten hyvää esimerkkiä erilaisuuden hyväksymisessä ja kaverisuhteiden tukemisessa.

- Etenkin erilaisiin vähemmistöihin lukeutuvat lapset ja nuoret kokevat arjessaan oudoksuntaa ja ulkopuolelle jättämistä, johon myös aikuisten tulee aktiivisesti puuttua, lapsiasiavaltuutettu korostaa.

Lasten hyvinvoinnin edistäminen on jokaisen aikuisen paikallista ja konkreettista toimintaa, verkostojen luomista ja vahvistamista, muistuttaa opetusneuvos ja pappi Kalevi Virtanen.

- Lapsen kannalta hyvinvoinnin lisääntyminen on turvallisten ihmissuhteiden lisääntymistä ja vahvistumista, ymmärtäviä ja tukevia katseita, nähdyksi tulemista.

Päättäjille käsikirja lapsiystävälliseen Suomeen

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2011 on päättäjän käsikirja lapsiystävälliseen Suomeen. Se luovutettiin torstaina 16. kesäkuuta eduskunnalle. Käsikirja postitetaan myös jokaiseen kuntaan.  Kasvatusteeman ohella se tuo esiin lasten ja nuorten kokemustiedon hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä ja yhdyskuntasuunnittelussa.

- Kaikkien päätösten vaikutukset lapsiin tulee arvioida ennakkoon. Palveluita tulee johtaa enemmän kokonaisuutena ja eri alojen ammattilaisten opittava parempaan yhteistyöhön, niin että lapset ja perheet saavat tukea ajoissa, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Hän toivoo, että valveutuneet päättäjät näkevät panostukset lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin strategisena valintana, jolla halutaan varmistaa kansakunnan hyvinvointi ja menestyminen.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja on julkaisuna suomen- ja ruotsinkielinen.

Vuosikirja sekä "Kymmenen kysymystä kasvatuksesta" -keskustelukirja ovat luettavissa www.lapsiasia.fi/julkaisut sivulla. Niitä voi myös tilata painettuna lapsiasiavaltuutetun toimistosta ( [email protected]) .