Hyppää sisältöön

YKSIN TULEVIEN MAAHANMUUTTAJALASTEN IÄN ARVIOINTIIN TARVITAAN MUUTAKIN KUIN RÖNTGENKUVIA

Tiedote 15.2.2010

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula katsoo, että maahanmuuttajalasten ikää ei pidä arvioida pelkästään lääketieteellisillä luustotutkimuksilla. - Iän arviointi yksinomaan esimerkiksi luuston röntgenkuvien perusteella voi loukata vakavasti lapsen oikeuksia. Lapsen ikää tulee arvioida monipuolisesti myös psyykkiseltä ja sosiaaliselta kannalta, hän muistuttaa.

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan lakiesitys, jossa säädeltäisiin maahanmuuttajalasten iän määrittelystä. Selvitysten määrä on nopeasti moninkertaistunut. Viime vuonna Suomessa arvioitiin yli 90 yksin tulevan turvapaikanhakijalapsen osalta ovatko he alaikäisiä vai eivät.

Arvioita tehdään, jos lapsen ilmoittamaa ikää on perusteltua aihetta epäillä, sillä lapsilla on turvapaikanhakijoina enemmän oikeuksia kuin aikuisilla. Lasten iän arviointi epäselvissä tilanteissa on perustunut pääasiallisesti hampaista tai ranteista otettuihin röntgenkuviin.

Lapsiasiavaltuutettu pitää myönteisenä, että maahanmuuttajalasten iän määrityksestä säädetään lain tasolla. Lakiehdotusta on kuitenkin tarpeen korjata niin, että iän arvioinnissa käytetään lääketieteellisen arvioinnin lisäksi haastatteluja, lapsen omaa kertomusta sekä murrosiän, kasvun ja käyttäytymisen arviointia. Tätä on suositellut myös Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkosto ENOC sekä YK:n lapsen oikeuksien komitea.

"Mikään yksittäinen menetelmä ei ole täysin luotettava. Jos tukeudutaan pelkkään oikeuslääketieteelliseen selvitykseen, saatetaan vakavasti loukata alaikäisen turvapaikanhakijan oikeuksia määrittämällä hänet virheellisesti täysi-ikäiseksi. Lapsen edun tulee tässäkin olla määräävänä tekijänä", Maria Kaisa Aula korostaa.

Lapsiasiavaltuutettu on lähettänyt asiasta kannanoton eduskunnan hallintovaliokunnalle. Lisätietoja: Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
(09) 160 73987
[email protected]