YTM Katja Mettinen lapsiasiavaltuutetun toimiston ylitarkastajaksi

Lapsiasiavaltuutetun toimiston ylitarkastajan virkaan on 1.8.2020 alkaen nimitetty YTM Katja Mettinen. Mettisellä on yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineenaan yhteiskuntapolitiikka ja kattava kokemus projektipäällikön, hankesuunnittelijan ja sosiaalityöntekijän tehtävistä.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston uudeksi ylitarkastajaksi valitulla Katja Mettisellä on laajaa lapsen oikeuksien, lasten aseman ja elinolojen asiantuntemusta. Erityisen vahva osaaminen Mettisellä on liittyen lasten osallisuuteen, jonka edistäminen on yksi lapsiasiavaltuutetun toimiston strategisista painopisteistä vuosina 2019–2024.  Mettinen on osoittanut erinomaista hallinnon, palvelujärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan tuntemusta ja analyyttista kehittämisotetta. Hänen osaamisensa on vahvaa etenkin vammaisiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin liittyvissä kysymyksissä.

Yhteiskuntapolitiikan maisteriopintojen lisäksi Mettinen on hankkinut työn ohessa runsaasti lisäkoulutusta. Mettinen on toiminut vaativissa asiakastilanteissa ja hän hallitsee ylitarkastajalta vaadittavan kielitaidon lisäksi puhetta korvaavia tai tukevia kommunikaatiokeinoja.

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa Mettisen tehtävänä on seurata ja raportoida lapsen oikeuksia ja lapsipolitiikkaa koskevia ilmiöitä yhteiskunnassa, ohjata kansalaisia ja sidosryhmiä lapsen oikeuksia koskevissa asioissa, edistää lasten osallisuutta valtuutetun toiminnassa, koordinoida toimiston kansainvälisiä tehtäviä sekä toimia valtioneuvoston asettaman lapsiasianeuvottelukunnan sihteerinä.  

Katja Mettinen
Kuva: Sampsa Villman, Same Sound & Camera