Euroopan lapsiasiavaltuutetut: Ukrainasta pakenevien lasten tuki on turvattava

Euroopan lapsiasiavaltuutetut ovat kokoontuneet vaihtamaan tietoja Ukrainan sodan vaikutuksista lapsen oikeuksien toteutumiseen.

Valtuutetut ovat erittäin huolestuneita Ukrainan sotaa pakenevien lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä heidän oikeuksiensa toteutumisesta. Valtioiden tulee osoittaa sitoutumisensa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa sekä muissa yleissopimuksissa vahvistettuihin oikeuksiin.

Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkosto ENOC vaatii, että jokainen valtio turvaa Ukrainasta paenneiden lasten palvelut, kuten kriisiavun, majoituksen ja muun tuen.

Ilman huoltajaa olevat lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Lapsille tulee tarjota ymmärrettävää tietoa tilapäisen suojelun hakemisesta, palveluista ja muusta tuesta.

Tarkemmat tiedot Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston kannanotosta:
Euroopan lapsiasiavaltuutettujen kannanotto (englanniksi) (pdf) 
Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston ENOCin uutinen 

Myös lapsiasianeuvottelukunta kokoontui maanantaina 22.8.2022 käsittelemään Ukrainan sotaa ja lapsen oikeuksia. Lapsiasianeuvottelukunnan kokouksen tiedote