Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa lasten oikeuksista valmiuslain olosuhteissa

Koronaviruksen aiheuttama uhka on pakottanut valtion toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat voimakkaasti lasten perusoikeuksiin. Lasten oikeutta koulutukseen, sosiaalisiin suhteisiin ja virikkeisiin on rajoitettu, mutta samalla kaventuvat lasten oikeudet turvallisuuteen ja perushoivaan. Moni suomalaislapsi tarvitsee yhteiskunnan suojelua väkivallalta ja kaltoinkohtelulta. Lapsella on myös oikeus saada osakseen ymmärtämystä ja hellyyttä.

Huomiota kuntien palveluihin ja haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin

Poikkeustilan aikana on olennaista huomioida ennakoitavuuden ja riittävän tiedon merkitys lapsille erityisesti, kun kuntien velvollisuutta järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita on nyt tilapäisesti kavennettu. On tärkeää, että kuntalaisille annettavaa ohjausta ja neuvontaa kehitetään ja että lapset ja heidän vanhempansa tietävät, mistä voivat saada apua. Tiedottamisen tulee olla lapsiystävällistä. Lapsiasiavaltuutettu kiittää kuntia, järjestöjä ja muita toimijoita nopeasta tarttumisesta tilanteeseen: esimerkiksi erilaiset verkossa toteutettavat palvelut, yhteisölliset avun muodot ja tartuntariskin hillitseminen monin keinoin auttavat myös lapsia ja perheitä.

"Uskon, että kunnat tekevät nyt parhaansa. Luovuudelle palveluiden järjestämisessä on nyt erityinen tilaus, jotta lasten asema ei vaarantuisi", lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa kuitenkin, että poikkeustilanne voi vaarantaa useiden lasten turvallisuuden.

"Monessa perheessä eletään nyt äärirajoilla epävarmuuden, taloudellisen ahdingon ja jaksamisen suhteen", Pekkarinen summaa.

Lapsiasiavaltuutettu haluaakin kiinnittää huomiota etenkin haavoittuvassa asemassa olevien lasten asemaan. Suomessa päihteidenkäyttö, mielenterveyden ongelmat ja väkivalta ovat valitettavan tavallisia ilmiöitä monessa perheessä. Uusi tilanne haastaa kuitenkin myös perheitä, joille arjen taakat ovat uusia. Talouden romahtaminen, arkirytmin muutos ja parisuhteen epävakaus voivat muuttua todeksi juuri poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Lapsivaikutusten arviointi

Kun valtioneuvostossa ja kunnissa tehdään vaikeita päätöksiä nopeasti muuttuvassa tilanteessa, päätösten vaikutukset jäävät herkästi arvioimatta. Lapsiasiavaltuutettu toivoo, että päätösten vaikutukset lasten kannalta arvioitaisiin ja ennakoitaisiin kuitenkin mahdollisimman hyvin, sillä poikkeustilanteet tekevät arvioinnin entistä tärkeämmäksi. Arvioinnissa tulee selvittää myös lasten näkemykset.

"On tärkeää, että lasten näkemykset huomioidaan päätöksenteossa, jolloin heidän on helpompi ymmärtää ja hyväksyä rajoituksia", Pekkarinen päättää.

Lasten oikeuksia ei tule kaventaa yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Vaikka vakavien oireiden riski vaikuttaisi olevan lapsilla muita väestöryhmiä vähäisempi, lapset kantavat nyt suuren taakan suojellakseen haavoittuvia ihmisryhmiä terveysvaaralta. Tulevaisuudessa on tärkeää, että nämä uhraukset myös muistetaan.

Jyväskylässä 19.3.2020

Elina Pekkarinen
Lapsiasiavaltuutettu

p. 0295 666 858
[email protected]