Lapsiasiavaltuutetun toimistossa on avoinna viestintäasiantuntijan virka


Aina ei viestintä onnistu. Aiemmasta hakuilmoituksesta puuttuvien kielitaito-odotusten vuoksi lapsiasiavaltuutetun toimistossa avoinna olevan viestintäasiantuntijan viranhakua on jatkettu 24.11.2020 asti.

 

Viestintäasiantuntijan tehtävänä on

  • vastata toimiston viestinnän lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä mediakentän seurannasta
  • kehittää lapsen oikeuksien viestintää yhteistyössä lapsen oikeuksien kansallisen viestintäverkoston kanssa
  • edistää lasten näkemysten välittymistä lapsiasiavaltuutetun työssä
  • rakentaa ja ylläpitää verkostoja ministeriöiden, virastojen ja järjestöjen viestintään.

Lisäksi viestintäasiantuntijan tulee tukea toimiston viestinnällistä osaamista ja toimia asiantuntijana haastavissakin viestintätilanteissa.


Tarjoamme hakijalle

 

  • Työn, jolla on yhteiskunnallinen merkitys
  • Työn lapsen oikeuksien edistämisen ytimessä
  • Itsenäisen ja vastuullisen tehtävän lasten oikeuksien edistämisessä
  • Pienen, sitoutuneen ja innostavan työyhteisön.


Lue lisää osoitteesta: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=25-805-2020 (Valtiolle.fi)