Maapallon tulevaisuus koskettaa kaikkia lapsia

 

Maapallon kantokyvyn rajat ovat puhuttaneet jo vuosikymmenien ajan. Tällä vuosituhannella tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen kriittisestä tilasta on kasvanut. Samalla lasten ja nuorten kokema ahdistus ympäristön tilasta on lisääntynyt ja mielenilmaukset ovat tulleet näkyviksi. Lapsiasiavaltuutettu julkaisee ensimmäisenä Suomessa teoksen, jossa maapallon tulevaisuutta tarkastellaan lapsen oikeuksien näkökulmasta.

 

Millainen on maapallon tulevaisuus lasten ja nuorten silmin? Lapsiasiavaltuutettu kysyi itse ja pyysi 42 eri alan asiantuntijaa selvittämään, millaisena lapset ja nuoret näkevät maapallon tulevaisuuden. Tuloksena piirtyy jaettu kokemus huolesta niin ympäristön kuin oman tulevaisuuden kohtalosta.

– Pienetkin lapset surevat eläinten kärsimystä tai puiden tuhoutumista, nuorilla huoli liittyy koko maailmanlaajuisen ekosysteemin tilaan, kertoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Lasten käsityksissä ympäristöstä korostuivat arkiset asiat, kuten lähiluonto ja luonnossa koetut elämykset. Myös rakennettu ympäristö ja palvelut koetaan osaksi omaa elinympäristöä. Suomalaislapsille tyypillistä on vapaa kulkeminen omassa ympäristössä ja luontosuhteen rakentaminen kehollisten kokemusten kautta.  Moni lapsi ja nuori elää välittömässä vuorovaikutuksessa luonnon kanssa esimerkiksi harrastusten tai vanhempien elinkeinon kautta. Maaseudulla kokemus maapallon tilasta liittyikin huoleen oman elämäntavan tulevaisuudesta. 

 

Kenellä on vaikuttamisen valta ja vastuu?

Lapset ja nuoret ovat olleet ilmastoa koskevien mielenilmausten etujoukoissa. Osalla nuorista osallistumiskuorma on kasvanut jo kohtuuttoman suureksi, kun taas merkittävä osa nuorista ei osallistu lainkaan vaikuttamistoimintaan. Teoksessa haluttiinkin selvittää lasten ja nuorten kokemuksia vaikuttamisen keinoista ja motiiveista.

Mahdollisuus osallistua ei jakaudu nuorten välillä yhdenvertaisesti. Vaikuttamista edistävät tietoisuus ympäristön tilasta sekä vaikuttamiseen kannustava ilmapiiri. Osa lapsista ja nuorista kokee vaikuttamisen vieraaksi ja osaa se ei kiinnosta. Halua vaikuttaa vaientavat myös kokemukset vastakkainasettelusta, ylenkatsomisesta tai päätöksentekojärjestelmän etäisyydestä.

– Teoksen viesti vaikuttamisen vastuusta on selkeä: Ilmastopolitiikka ei voi jäädä nuorten huoleksi, vaan edellyttää aktiivisia toimenpiteitä tämän päivän päättäjiltä, kertoo erikoistutkija Terhi Tuukkanen.

Vaikka nykyisyydestä on vaikeaa tehdä tulevien sukupolvien kannalta oikeita päätöksiä, on tulevien sukupolvien inhimillisiä toimintaedellytyksiä tuettava ja vahvistettava heidän luottamustaan tulevaisuuteen tekemällä kestäviä ratkaisuja juuri nyt.

 

Ratkaisuna yhdessä eläminen ja toivon ylläpitäminen

Sekä lasten ja nuorten ahdistus että aktiivisuus ovat herättäneet aikuisissa hätää, torjuntaa ja jopa vihamielisyyttä. Ilmasto- ja ympäristökysymykset repivät railoa eri ihmisryhmien välille – myös lasten ja nuorten keskuudessa. Teos antaa kuitenkin toivoa yhteisen näkökulman ja ratkaisujen löytämiselle.

– Läheinen suhde luontoon ja halu suojella sitä on yhdistänyt suomalaisia kautta historian. Sama pyrkimys näkyy tänäkin päivänä, toteaa Pekkarinen.

Tarvitaan erilaisia kanavia ja tapoja ilmaista omaa kokemusta ympäröivästä maailmasta ja erilaisia keinoja rakentaa suhdetta maailmaan. Yhteisen ymmärryksen ja ratkaisujen löytämisessä lasten ja nuorten kohtaamisen merkitys korostuu.

Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet on sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kysymys, johon liittyy useita eettisiä ulottuvuuksia. Osallistuminen maapallon tulevaisuutta koskevaan vaikuttamistyöhön on lapsen oikeus – ei velvollisuus – ja päätöksentekovastuu ympäristön tilaan vaikuttavissa asioissa on aina aikuisilla. Lopulta tärkeintä on usko ja luottamus tulevaisuuteen. Myös toivon vahvistamisessa aikuisilla on tärkeä rooli.

 

Teoksen julkaisutiedot:

Pekkarinen Elina & Tuukkanen Terhi (toim.) 
Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:4.
Jyväskylä: Lapsiasiavaltuutetun toimisto.

Julkaisutilaisuus suorana lähetyksenä: https://kepit.tv/#/c/lapsiasiavaltuutettu/e/LEN3RELEM2 
(Huom. Osallistua voi Chrome-, Edge-, Mozilla Firefox- tai Safari-selaimella.)

 

 

Lisätiedot 

Elina Pekkarinen 
Lapsiasiavaltuutettu
Sähköposti [email protected]
Puhelin: 0295 666 858