Oikeus­ministeriön tiedote 7.3.2024

Elina Pekkarinen jatkaa lapsiasia­valtuutettuna

Valtio­neuvosto on nimittänyt lapsiasia­valtuutetun virkaan valtio­tieteen tohtori Elina Pekkarisen viisivuotis­kaudeksi 1.5.2024 alkaen.

Pekkarinen on toiminut lapsiasia­valtuutettuna vuodesta 2019.

Lapsiasia­valtuutetun virkaa haki 16 henkilöä.

Lapsiasia­valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viran­omainen, joka toimii hallinnollisesti oikeus­ministeriön yhteydessä. Valtuutetun tehtävänä on yhteis­työssä eri viran­omaisten, järjestöjen ja yhteis­kunnan muiden toimijoiden kanssa edistää lapsen edun ja oikeuksien sekä Yhdistyneiden kansa­kuntien yleis­kokouksen hyväksymän lapsen oikeuksien yleissopimuksen toteutumista. Lapsiasia­valtuutettu välittää lapsia koskevaa tietoa lapsille, lasten parissa työskenteleville, viran­omaisille sekä muulle väestölle ja pitää yhteyksiä lapsiin ja nuoriin ja välittää heiltä saamaansa tietoa päätöksen­tekoon.

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Lapsiasia­valtuutettu Elina Pekkarinen