Turvallinen harrastaminen on lapsen oikeus

Turvallinen vapaa-aika ja harrastukset eivät ole vain elämän suolaa, vaan jokaisen lapsen oikeus.

Suomi on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen nojalla sitoutunut edistämään jokaisen lapsen oikeutta hyvään vapaa-aikaan sekä ehkäisemään kaikkea lapsiin kohdistuvaa väki­valtaa. Tutkimukset ovat viime vuosina raportoineet lasten ja nuorten harrastuksissa kokemasta syrjinnästä, kiusaamisesta ja epä­asiallisesta kohtelusta. Myös julkisuuteen ovat nousseet nuorten urheilijoiden seksuaalisen häirinnän ja väki­vallan kokemukset.

Lapsiasia­valtuutettu on yhdessä eri alojen asian­tuntijoiden kanssa kirjoittanut Nuorisotutkimus­verkoston julkaisemaan teokseen ”Siitä on pikemminkin vaiettu”: Kirjoituksia kiusaamisesta ja syrjinnästä ja epä­asiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Teoksessa eri alojen asian­tuntijat ilmaisevat syvän huolensa lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa kokemasta epä­asiallisesta kohtelusta.

Tekstissään lapsiasia­valtuutettu jäsentää vapaa-aikaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia. Samalla kun yhteis­kunnassa korostetaan harrastusten myönteisiä vaikutuksia, osa lapsista ja nuorista vaurioituu juuri harrastaessaan. Vapaa-ajan toiminnan ohjaajilla on merkittävä valta ja vastuu lapsen oikeuden­mukaisen kohtelun ja kokemusten rakentamisessa. Lapsen suojelu väki­vallalta, loukatuksi tulemiselta ja syrjinnältä on yhteis­kunnan laki­sääteinen velvollisuus. Harrastus­toiminnassa mukana olevien aikuisten ymmärrystä velvollisuuksistaan on vahvistettava ja kansalliset toiminta­mallit epäkohtien kitkemiseksi on rakennettava.

 

Julkaisu: Päivi Berg, Kati Lehtonen & Mikko Salasuo (toim.) (2020). ”Siitä on pikemminkin vaiettu”. Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epä­asiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimus­verkosto/Nuorisotutkimus­seura, verkko­julkaisuja 151, sarja: Liike. ISBN 978-952-372-003-9.

Julkaisu "Siitä on pikemminkin vaiettu" pdf-muodossa (pdf)