Euroopan lapsiasiavaltuutetut: Yksin pakenevat lapset on rekisteröitävä

Euroopan lapsiasiavaltuutetut ovat erittäin huolestuneita Ukrainan sotaa pakenevien lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Venäjän hyökättyä Ukrainaan lapsiin on kohdistettu suoria hyökkäyksiä ja väkivalta ja julmuudet vaikuttavat heihin sekä suoraan että välillisesti monin tavoin.

EU:ssa on välittömästi perustettava järjestelmä yksin sotaa pakenevien lasten tunnistamiseen, rekisteröintiin ja heidän tilanteensa seuraamiseen. Tällä hetkellä nämä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset saattavat liikkua rajojen yli ilman, että viranomaisilla on tietoa heidän liikkeistään. Tämä asettaa lapset suureen vaaraan.

Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkosto ENOC sekä Euroopan parlamentin varapuhemies ja lapsen oikeuksien koordinaattori Ewa Kopacz vaativat tällaista järjestelmää avoimessa kirjeessään Euroopan komissiolle ja EU:n jäsenmaille. Yksin pakenevien lasten suojelemiseksi on tehtävä yhteistyötä Ukrainan viranomaisten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Suomen lapsiasiavaltuutettu on allekirjoittanut vaatimuksen ja lähettänyt sen kansanedustajille, ministereille, Rajavartiolaitokselle, Maahanmuuttovirastolle ja kunnille.

Lue lisää

Avoin kirje: Protection of unaccompanied and separated children and children in institutional care fleeing from Ukraine to the European Union

Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston ENOCin tiedote

Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkosto ENOC