Lapsiasia­valtuutetun toimistossa on haettavana viestinnän korkeakoulu­harjoittelijan tehtävä

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa (laki lapsiasia­valtuutetusta 1221/2004). Lapsiasia­valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viran­omainen, joka toimii oikeus­ministeriön hallinnon­alalla. Valtuutetun tehtävänä on vaikuttaa siihen, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lain­säädännössä ja yhteis­kunnallisessa päätöksen­teossa. Tässä tehtävässä viestinnällä on tärkeä rooli. Lapsiasia­valtuutetun toimisto sijaitsee Jyväs­kylässä, jonne tehtävä sijoittuu.

Lapsiasia­valtuutetun toimistossa on avoinna viestinnän korkeakoulu­harjoittelijan tehtävä. Harjoittelijan toimen­kuvaan kuuluu Lapset mukaan töihin -päivän koordinointi ja viestinnän suunnittelu, toteutus ja arviointi. Tehtäviin kuuluu lisäksi erilaisia lapsiasia­valtuutetun toimiston viestintä­tehtäviä.

Viestinnän korkeakoulu­harjoittelijan koulutus­ala voi olla viestintä­tiede tai muu soveltuva ala. Toivomme, että harjoittelija on opintojensa loppu­vaiheessa, mutta opintoihin kuuluva harjoittelu on vielä suorittamatta. Odotamme hakijalta erinomaista kirjallista ilmaisu­taitoa, hyviä vuorovaikutus­taitoja ja sosiaalisen median julkaisu­alustojen tuntemusta. Tehtävässä tarvitaan myös ruotsin ja englannin kielen taitoa. Arvostamme joustavuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti.

Lapsiasia­valtuutetun toimisto arvostaa yhden­vertaisuutta ja moni­muotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri­taustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistö­ryhmiin kuuluvia.

Harjoittelun kesto: 3-4 kuukautta elo-joulukuussa 2023, tarkempi ajankohta sovittavissa.

Palkkaus: Harjoittelijan palkka on 1450 €/kk

Harjoittelijan tehtävää haetaan 17.4. klo 16.15 mennessä valtiolle.fi-palvelussa

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi määräaikaan mennessä alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa viestintäasiantuntija Annaleena Aira, annaleena.aira(at)oikeus.fi, p. 0295 666 862.