Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle HE 70/2015 vp laiksi lapsilisälain ja elatustukilain 4 §:n muuttamisesta

Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle HE 70/2015 vp laiksi lapsilisälain ja elatustukilain 4 §:n muuttamisesta Lausunto