Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto HaV:lle ihmiskaupan uhrin auttamisjärjestelmää koskevasta hallituksen esityksestä

12.2.2015

Lapsiasiavaltuutetun lausunto HaV:lle ihmiskaupan uhrin auttamisjärjestelmää koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto