Yhteystiedot

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on vaikuttaa yleisellä yhteiskunnallisella tasolla siten, että lapsen oikeudet tulevat huomioon otetuiksi muun muassa lainsäädännössä. Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäisten lasten tai perheiden asioita eikä lapsiasiavaltuutettu voi antaa niihin liittyviä kannanottoja. Lapsiasiavaltuutettu ei myöskään voi muuttaa toisten viranomaisten päätöksiä tai käsitellä niitä koskevia kanteluita. Lapsiasiavaltuutetun tehtävistä on säädetty lailla lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004).

Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Vapaudenkatu 58 A, 3. Krs
40100 Jyväskylä
Puhelinvaihde: +358 (0)295 666 850

Sähköposti: lapsiasiavaltuutettu(at)oikeus.fi
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi
HUOM! Sähköpostiyhteys ei ole suojattu.

Twitter
Instagram
Facebook
YouTube

Lapsiasiavaltuutetun toimiston selosteet henkilötietojen käsittelystä eri tilanteissa löytyvät Tietosuojakäytäntö-sivulta. 

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelee asiantuntijoita, jotka edistävät lasten oikeuksia yhdessä valtuutetun kanssa. Hallinnollisesti lapsiasiavaltuutettu toimii oikeusministeriön yhteydessä.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen


Hallinnollinen avustaja Pirkko-Liisa Rautio
Lapsiasiavaltuutetun sihteeri
Tiedotusvälineiden yhteydenotot
 

Erikoistutkija Terhi Tuukkanen
Lapsitutkimus ja Lapsibarometri
Lasten osallisuus


Lakimies Merike Helander
Lausunnot ja aloitteet
Eduskuntakertomus
YK:lle annettava määräaikaisraportointi


Viestintäsuunnittelija Pia Pihlainen 
Lapsen oikeuksien viestintä
Verkkosivu-uudistus


Ylitarkastaja Katja Mettinen 
Lasten osallisuus 
Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri
Kansainvälisten tehtävien koordinointi 

Ylitarkastaja Anne Hujala (poissa toistaiseksi)

Yhteystietoja lasten ja perheiden palveluihin ja oikeusturvaan liittyen