Lapsiasiavaltuutetun lausunto arviomuistiosta laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista
28.8.2017 Lausunto (pdf)