Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 65/2018 vp)

31.5.2018 Lausunto (pdf)