Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksen lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (Lanzarote-sopimus) 2. arviointikierroksen kysely ja yleiskyselyn päivittäminen

29.9.2017 Lausunto (pdf)