Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018 vp) 16.1.2019    Lausunto