Lapsiasiavaltuutetun lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi mm. perusopetuslain ja lukiolain normipurusta HE 206/2016 vp 11.11.2016 Lausunto (pdf)