Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten kunnassa voi harrastaa, liikkua, oppia ja vaikuttaa


Mediatiedote 7.6.2012
Kolme tärkeintä kunnallista palvelua alakouluikäisten lasten mielestä ovat  koulu, harrastusmahdollisuudet ja liikuntapalvelut ennen kirjastoa. He pitävät kotikunnassaan tärkeinä myös terveydenhuoltoa ja turvallista ympäristöä. 13-25-vuotiaat nuoret listasivat kuntapalveluiden kolmen kärkeen joukkoliikenteen, harrastusmahdollisuudet ja koulun ennen terveyspalveluita.

- Lasten ja nuorten kokemuksia pitää selvittää, kun kuntapalveluita kehitetään. Esimerkiksi terveydenhuollossa näin tehdään vain harvoin, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistuttaa. Hän patistaa kuntauudistuksen tekijöitä ottamaan myös lasten ja nuorten tärkeät asiat mukaan valmisteluun.

- Lasten mielestä hyvässä kunnassa on turvallista asua ja käydä koulua. Siellä voi liikkua, harrastaa ja vaikuttaa sekä saada palvelut läheltä.  Päättäjät ovat siellä kiinnostuneita lasten ja nuorten mielipiteistä, kiteyttää lapsiasiavaltuutettu lasten ja nuorten viestiä.

Alakouluikäiset olivat melko tyytyväisiä kotikuntansa palveluihin yleensä. He kuitenkin toivoivat aikuisten kuuntelevan heitä enemmän ja ottavan heidän asiansa vakavasti. Kysely vahvistaa käsitystä, ettei vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen lapsille ole ensisijaisesti kiinni rahasta vaan aikuisten asenteista.

Lapset ja nuoret näkivät eniten toivomisen varaa kotikuntansa joukkoliikenteessä, lasten leikkipaikoissa ja nuorten kokoontumistiloissa, kouluruoassa sekä turvallisuudessa koulussa ja vapaa-ajalla.

13-25-vuotiaat nuoret olivat havainneet asuinkunnassaan alakouluikäisiä enemmän parannettavaa. Tyytymättömyyttä herätti etenkin kouluterveydenhuollon riittämättömyys ja joukkoliikenteen kalleus.

Osallistumismahdollisuuksia kaivataan lisää
Tulokset ovat kahdesta eri kyselystä, joiden aineisto on koottu helmi-maaliskuussa 2012. Lapsiasiavaltuutetun Suomen Lasten Parlamentin jäsenille tekemän kyselyn tavoitteena oli selvittää lasten ja nuorten näkemyksiä kotikuntansa palveluista ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Siihen vastasi noin 140 lasta.

Suomen Nuorisovaltuustojen liiton Nuva ry:n kyselyllä kartoitettiin samoihin aikoihin erityisesti nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kotikunnassaan. Kyselyyn vastasi runsaat 50 13-25-vuotiasta, jotka olivat pääasiassa nuorisovaltuustojen jäseniä.

Päätöksentekoon vaikuttamisessa nuorten mielestä on tärkeintä, että kunnassa toimii nuorten vaikuttajaryhmä. Nuoret ilmaisivat myös arvostavansa kuntapäättäjien tavoitettavuutta ja vierailuja kouluilla.

Nuorten mielipiteet jakaantuivat selvästi, kun kysyttiin mahdollisuuksista vaikuttaa oman kuntansa peruspalveluihin. 36 prosenttia vastanneista arvioi voivansa vaikuttaa huonosti ja epävarmoja mahdollisuuksistaan oli 33 prosenttia. 31 prosenttia arveli voivansa vaikuttaa hyvin. Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa vapaa-ajan toimintaan ja kouluasioihin arvioitiin selvästi paremmiksi kuin peruspalveluihin.

Kunnan palveluista nuoret pitivät erityisen merkittävinä tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa ja osallistua järjestötoimintaan. Nuorten ja kuntalaisten kuulemisessa todettiin parannettavaa. Vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi nuoret nostivat avoimissa vastauksissa esiin terveydenhuollon pitkät jonot ja kouluterveydenhuollon riittämättömyyden.

Kummankin kyselyn tuloksia hyödynnetään elokuussa julkistettavassa Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulussa.  Kuntavaaliehdokkaille tarkoitettua huoneentaulua valmistelevat seuraavat lasten ja nuorten järjestöt ja viranomaiset:

Lapsiasiavaltuutettu
Kirkkohallitus / Kasvatus ja perheasiat
Lastensuojelun Keskusliitto ry
Nuori Suomi
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta
Pelastakaa Lapset
Suomen Vanhempainliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Suomen Nuorisovaltuustojen liitto - NUVA ry

"Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka". Lasten mielestä hyvä kunta
Yhteenveto Nuva ry:n kyselystä