Lapsibarometri 2022: Lasten pelot täytyy ottaa vakavasti

Esiopetusikäiset suomalaislapset pelkäävät eniten pimeää, painajaisia ja luonnonilmiöitä, osoittaa Lapsibarometri 2022. Aikuiset eivät aina tunnista tai ymmärrä lasten pelkoja. Lasten turvallisuuden lisäämiseen on olemassa paljon yksinkertaisia keinoja, joiden käyttöä lasten arjessa kannattaa lisätä.

Lapsibarometrin puhelinhaastatteluihin vastasi yli 400 esiopetusikäistä lasta keväällä 2022. Lapsia haastateltiin turvallisuudesta, turvallisuutta lisäävistä ja vähentävistä asioista, peloista ja siitä, miltä kysymyksiin tuntui vastata. Suurin osa lapsista, 81 prosenttia Lapsibarometrinkin vastaajista, pelkää joskus.

– Myönteistä on, että eskarilaisten peloissa eivät näkyneet yhteiskunnallisesti isot, turvallisuuteen vaikuttavat ja paljon uutisissa näkyneet asiat, kuten pandemia tai Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Eskarilaisten turvattomuuden tunteet liittyivät useimmiten lähiympäristöön, erikoistutkija Terhi Tuukkanen lapsiasiavaltuutetun toimistosta kertoo.

Lapsibarometriin vastanneista eskarilaisista vain 58 prosenttia koki aina olonsa turvalliseksi esikoulussa. Lisäksi vähän koulutettujen vanhempien lapset tunsivat esikoulussa enemmän turvattomuutta kuin korkeasti koulutettujen vanhempien lapset.

– Tulos on huolestuttava, sillä lähtökohtana tulee olla esikoulu, jossa jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi joka hetki. Esiopetuksessa on tärkeää keskustella lasten kanssa turvallisuudesta ja turvallista oloa edistävistä ja vähentävistä asioista. Turvallisuustaitoja voidaan myös harjoitella, Tuukkanen sanoo.

Lasten arkeen tarvitaan lisää hellyyttä

Turvallisuus merkitsee lapsille turvallista elinympäristöä, joka lapsen näkökulmasta myös tuntuu turvalliselta ja jossa on läheisiä aikuisia, hellyyttä ja kivoja kavereita.

Turvallisuutta lisäävinä asioina lapset kertoivat turvallisuutta tuovista leluista (72 % vastaajista), turvapaikoista (74 %) ja turvallisista aikuisista (92 %). Moni lapsi kertoi, että pelkoon auttaa se, kun läheinen aikuinen halaa, silittää tai ottaa syliin. Myös sisarusten ja kavereiden tuoma turva näkyi Lapsibarometrin tuloksissa.

Lapsibarometrin tulokset korostavat läheisyyden ja hellyyden merkitystä lapsille turvallisuuden kokemuksen lisääjänä, erityisesti silloin, kun lasta pelottaa tai jännittää jokin asia.

– Lapsibarometrin tulokset muistuttavat siitä, että lasten näkemyksiä ei saada selville, jos niitä ei lapsilta kysytä. Lasten kanssa on tärkeää keskustella turvallisuudesta ja peloista, eikä lasten huolia saa vähätellä, Tuukkanen painottaa.

On myös tärkeää toteuttaa lapsivaikutusten arviointi, kun tehdään lasten elämään suoraan tai välillisesti vaikuttavia päätöksiä ja esimerkiksi suunnitellaan asuinympäristöjä, päiväkodin ja koulun piha-alueita, valaistusta, leikkipuistoja ja muita vapaa-ajanviettopaikkoja. Lapsivaikutusten arviointiin kuuluu aina myös lasten näkemysten selvittäminen.

Lapsibarometri tuo esille lasten omia näkemyksiä

Lapsiasiavaltuutetun toimisto toteuttaa Lapsibarometrin joka toinen vuosi. Tutkimuksessa selvitetään 6–7-vuotiaiden lasten näkemyksiä heidän arkeensa liittyvistä asioista. Tämän vuoden Lapsibarometrin teemana on turvallisuus.

 

Lisätietoja

Lapsibarometri 2022 julkaistaan etäyhteydellä järjestettävässä julkaisutilaisuudessa ma 12.12. klo 10–11.30. Osallistumislinkki. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tuukkanen, Terhi (toim.) (2022). Lapsibarometri 2022: ”Jos joku on mun lähellä, sillon mä en pelkää” – lasten näkemyksiä turvallisuudesta. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2022:9. Julkaisu on saatavilla suomenkielisenä, tiivistelmä myös ruotsiksi, inarin-, koltan- ja pohjoissaameksi sekä englanniksi.