Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa on avoinna erikoistutkijan määräaikainen virka

 

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa Jyväskylässä on avoinna erikoistutkijan määräaikainen virka ajalle 17.1.2022 – 31.12.2022. Tarvittaessa voidaan sopia etätyökäytännöistä. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hanke.

 

Tehtävän kuvaus

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on kerätä tietoa lasten hyvinvoinnista ja heidän oikeuksiensa toteutumisesta sekä julkaista aihetta koskevia selvityksiä. Lapsiasiavaltuutetun toimisto on vuonna 2008 julkaissut saamelaislasten ja vuonna 2009 romanilasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista koskevat selvitykset. Kansallisessa lapsistrategiassa tavoitteeksi on asetettu saamelaislasten ja romanilasten oikeuksien toteutumista ja hyvinvointia koskevan ajantasaisen tiedon kokoaminen päätöksenteon tueksi. Selvitys tulee toteuttaa yhdessä sidosryhmien sekä lasten ja nuorten kanssa.

Erikoistutkijan tehtävänä on vastata hankekokonaisuuden suorittamisesta aikataulussa sekä yhteistyössä tutkimusavustajan kanssa suunnitella, toteuttaa, raportoida ja julkaista molempia lapsiryhmiä koskevat selvitykset.

Selvitysten tulokset raportoidaan kahtena julkaisuna, jotka julkaistaan lapsiasiavaltuutetun toimiston ja kansallisen lapsistrategian yhteisjulkaisuina.

Selvityshankkeet ovat osa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa (kohta 5).

 

Hakijalta odotamme

 

Erikoistutkijalta odotetaan ylempää korkeakoulututkintoa ja tutkijan, mielellään tohtorin, koulutusta.

Tehtävän hoitamisen edellytyksenä on

  • tutkimusmetodologinen ymmärrys ja taidot lasten ja nuorten kanssa tehtävästä haastattelututkimuksesta
  • näyttöä tutkimus- ja/tai selvityshankkeen itsenäisestä suorittamisesta suunnittelusta raportointi- ja julkaisuvaiheeseen
  • kokemus tutkimuksen tai selvityksen julkaisuprosessista
  • erinomainen kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito.

Lisäksi erikoistutkijalta edellytetään laajaa asiantuntemusta lapsen oikeuksista, lasten asemasta ja elinoloista sekä hyvää hallinnon, palvelujärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan tuntemusta. Hakijan eduksi luetaan näyttö vähemmistöjen kanssa tehtävästä tutkimuksesta ja ymmärrys saamelaislasten ja/tai romanilasten elämästä, kielestä ja kulttuurista.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää analyyttista ja itsenäistä työotetta, kykyä hallita tiukkaa aikataulua sekä vahvoja vuorovaikutustaitoja. Työ edellyttää matkustamista.

 

Tarjoamme hakijalle

  • Työn, jolla on yhteiskunnallinen merkitys
  • Työn lapsen oikeuksien edistämisen ytimessä
  • Itsenäisen ja vastuullisen tehtävän lasten oikeuksien edistämisessä
  • Pienen, sitoutuneen ja innostavan työyhteisön.

Palkkaus määräytyy oikeusministeriötä ja eräitä virastoja koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaan. Työsuhteen tehtäväkohtainen palkanosa on 3768,01 tai 4003,80 euroa kuukaudessa (vaativuustaso 17 tai 18). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Hakuilmoitus

Lue hakuilmoitus ja jätä hakemuksesi viimeistään 3.12.2021 klo 16.15 valtiolle.fi-palvelussa.

Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen Suomen Akatemian ohjeiden mukainen julkaisuluettelo.

Alustavan suunnitelman mukaan haastattelut järjestetään 17.12., 21.12. ja 22.12.