Lapsiasiavaltuutettu vetoaa lakon osapuoliin: Lasten turvallisuus ei saa vaarantua

Lapsiasiavaltuutettu vetoaa lakon osapuoliin, jotta lakon vaikutukset lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin voitaisiin minimoida. Lakko-oikeus on tärkeä perusoikeus. Samalla valtuutettu muistuttaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen velvoitteista lapsen etuun, suojeluun ja huolenpitoon liittyen. Lasten turvallisuus ei saa vaarantua.

Kunta-alalla on käynnissä työtaistelu, joka vaikuttaa voimakkaasti lasten ja lapsiperheiden arkeen. Lapsiasiavaltuutettu ei puutu lakko-oikeuteen eikä ota kantaa sovintoesityksen lopputulokseen, mutta vetoaa lakon osapuoliin, jotta lakon haitat lapsille ja lapsiperheille olisivat mahdollisimman pienet.

Käynnissä oleva kunta-alan lakko kohdistuu etenkin lapsiin ja lapsiperheisiin. Kunta-alan työntekijöistä merkittävä osa työskentelee lasten parissa varhaiskasvatuksessa, sosiaalihuollossa, koulussa ja terveydenhuollossa ja vaikuttaa työllään suoraan lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Nämä palvelut ovat välttämättömiä lasten hyvinvoinnille ja oikeuksien toteutumiselle.

Kahden vuoden ajan yhteiskuntaa koetellut korona-aika on tehnyt näkyväksi sen, miten riippuvaisia lapset ja lapsiperheet ovat kunta-alan palveluista ja miten tärkeitä perheitä kannattelevat julkisten palvelujen rakenteet ovat. ”Lapsiperheitä kurittanut koronapandemia on aiheuttanut hoitovelan terveydenhoitoon, hoivavelan sosiaalihuoltoon ja takamatkan koulutukseen”, toteaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. ”Nyt kuntien palveluihin kohdistuu uusia vaatimuksia tuhansien Ukrainasta tulevien lasten arjen ja hyvinvoinnin järjestelemiseksi”, hän jatkaa.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen yksi yleisperiaate on lapsen edun ottaminen huomioon kaikissa yhteiskunnan toimissa, jotka koskevat lapsia. Lapsen etua tarkentavassa yleiskommentissaan YK:n lapsen oikeuksien komitea edellyttää, että lapsen edun periaate ohjaa kaikkia lasten kanssa tekemisissä olevia henkilöitä – siis myös niin julkisten instituutioiden ja järjestöjen edustajia kuin kansalaistoimijoita. Yleissopimuksen mukaan valtioiden on taattava lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämätön suojelu ja huolenpito sekä ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin, jotta tämä oikeus toteutuu.

”On tärkeää, että myös työtaistelussa otetaan huomioon lapsen etu ja pyritään toimimaan siten, että lasten oikeudet suojeluun ja huolenpitoon toteutuvat. Lasten turvallisuus ei saa vaarantua”, muistuttaa Pekkarinen.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen vetoaa lakon osapuoliin lasten puolesta ja nopean sovinnon löytämiseksi.