Hyppää sisältöön

Miten edistää lasten turvallista osallistumista verkossa?

 

Lapsiasianeuvottelukunnan kokouksessa 1.2.2021 eri ministeriöt, virastot, järjestöt ja tutkimustahot keskustelivat digitalisaation mahdollisuuksista ja uhista lapsen oikeuksien näkökulmasta. Neuvottelukunnan keskustelua varten koottiin myös selvitykset, jotka toivat lasten näkökulmia aiheeseen.

 

Aikuisten velvollisuus on suojella lapsia haitalliselta sisällöltä ja rikoksilta verkossa. Lapsiasianeuvottelukunta kuuli aiheeseen liittyen Poliisihallituksen ylikonstaapelin Maria Rossin alustuksen lasten suojelemisesta seksuaalirikoksilta verkkoympäristöissä sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltosen alustuksen lasten kuluttajakäyttäytymisen ohjailusta digitaalisilla ratkaisuilla. Lapset voivat kohdata haitallista sisältöä missä tahansa verkkoympäristöissä. Keskeistä on, että lapset tunnistavat haitalliset sisällöt, osaavat toimia oikein – esimerkiksi sulkea sovelluksen – ja uskaltavat kertoa kokemuksistaan aikuisille.

 

Valtio, teknologiayritykset ja järjestöt lapsen oikeuksia edistämässä

Microsoft Suomen toimitusjohtaja Jussi Tolvanen toi omassa alustuksessaan esille teknisiä mahdollisuuksia lisätä lasten ja nuorten turvallista osallistumista digitaalisessa maailmassa esimerkiksi kuvantunnistuksen ja tekstintunnistuksen avulla.

”Lasten turvallista osallistumista teknologiaympäristöissä voidaan monin keinoin parantaa teknologiayritysten, valtion ja järjestöjen yhteistyöllä”, Tolvanen painotti alustuksessaan.

Tolvasen mukaan lapsen oikeudet digitaalisessa maailmassa on varmistettava kolmesta näkökulmasta. Ensin on syytä varmistaa turvallisuus, esimerkiksi lapsen yksityisyyden suoja, tietoturva ja kiusaamisen ehkäisy. Toiseksi kaikilla lapsilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää teknologiaa turvallisesti. Ja kolmanneksi on tärkeää lisätä lasten teknologiaosaamista, kyberturvaosaamista ja taitoa toimia verkkoympäristöissä oikein, esimerkiksi muut huomioiden.

 

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia lapsille ja nuorille

Lapsiasianeuvottelukunnan keskustelussa tuli esille runsaasti erilaisia mahdollisuuksia, joita digitalisaatio tuo lapsen oikeuksien edistämiseen.

”Digitaalisuus voi parantaa merkittävästi kaikkea oppimista, motivoida, tukea laaja-alaisesti luovuutta sekä tarjota ratkaisuja yksilöllisiin tarpeisiin. Digitaalisuus antaa myös mahdollisuuden oman oppimisen seuraamiseen ja oman oppimisen datan hyödyntämiseen. Digitaalisuus voi oikein hyödynnettynä tarjota yhdenvertaisemmin mahdollisuuksia koulutukseen osallistumiseen esimerkiksi etäopetuksen avulla”, opetusneuvos Kati Costiander Opetushallituksesta kertoo.

”Digitaalisuus lisää mahdollisuuksia tarjota ääni kaikille lapsille ja nuorille, toisin sanoen antaa heille rikkaasti erilaisia kanavia, työkaluja, työtapoja ja ilmaisukeinoja tehdä oma ajattelunsa näkyväksi ja osaksi yhteistä olemassaoloa.”

Lapsiasianeuvottelukunnan jäsenet olivat havainneet, että lapsille ja nuorille digipalveluihin osallistuminen on usein mieluisaa ja helppoa ja lisää esimerkiksi alueellisesti yhdenvertaista saavutettavuutta. Kaikille lapsille ja nuorille digipalvelut eivät sovi, mutta ne voivat madaltaa yhteydenoton kynnystä ja auttaa ratkaisemaan erilaisia ongelmia.

 

YK:n lapsen oikeuksien komitealta tulossa ohjeistusta sopimusvaltioille

YK:n lapsen oikeuksien komitea julkaisee lähiaikoina yleiskommenttinsa lapsen oikeuksista digitaalisissa ympäristöissä. Komitean lapsen oikeuksien sopimuksen yleiskommentit tulkitsevat sopimuksen soveltamista eri aihepiireissä. Uusi yleiskommentti lapsen oikeuksista digitaalisessa ympäristössä julkaistaan suomennettuna lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilla kevään aikana, ja siitä tiedotetaan erikseen.