Euroopan lapsiasia­valtuutettujen puheen­johtajuus Suomeen

Euroopan lapsiasia­valtuutettujen verkosto ENOC on valinnut tulevaksi puheen­johtajakseen yksi­mielisesti Suomen lapsiasia­valtuutetun Elina Pekkarisen. Suomen puheenjohtajuus­kausi on vuosina 2024–2025.

Euroopan lapsiasia­valtuutetut ovat itsenäisiä ja riippumattomia viran­omaisia, joiden tehtävänä on lapsen oikeuksien edistäminen ja lasten äänen tuominen vahvemmin esiin. Lapsiasia­valtuutetut ovat järjestäytyneet Euroopassa verkostoksi, jonka tavoitteena on lapsiasia­valtuutettujen työn tukeminen ja yhteistyö lapsen oikeuksien edistämisessä.

”Euroopan lapsiasia­valtuutettujen toimistot ovat keskenään hieman erilaisia muun muassa toimiston rakenteen, koon ja mandaatin mukaan. Ensi­arvoisen tärkeää on, että kaikki toimistot ovat Pariisin peri­aatteiden mukaisesti itsenäisiä ja riippumattomia viranomaisia. Myös lapsen oikeuksien epäkohdat ovat monessa maassa saman­kaltaisia. Viime vuosina muun muassa korona­pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, lapsi­perheiden elin­kustannusten nousu ja disinformaatio­kampanjat ovat haastaneet lapsen oikeuksia”, kuvaa verkoston nykyinen puheen­johtaja, Caroline Vrijens, Belgian flaamilaisen yhteisön lapsiasia­valtuutettu. ”Olen hyvin ilahtunut siitä, että Elina Pekkarinen jatkaa seuraajanani ja odotan innolla tulevaa yhteis­työtä.”

Eurooppalainen yhteis­työ tärkeää

Euroopan lapsiasia­valtuutettujen verkoston tulevaksi puheen­johtajaksi Brysselin kokouksessa 21.9.2023 valittu Elina Pekkarinen pitää eurooppalaista yhteistyötä merkittävänä.

”Euroopan lapsiasia­valtuutettujen yhteistyö on tiivistä ja tärkeää. Lapsiasia­valtuutettujen virkojen yleistyessä eri puolilla maailmaa on ollut kiinnostusta oppia eurooppalaisesta mallista. Valitettavasti lapsiasia­valtuutettujen virkoja on hyvin vähän niissä maissa, joiden lapset tarvitsevat eniten tukea. Tällöin verkostomainen yhteistyö on todella tärkeää”, Pekkarinen kertoo.

Suomen puheenjohtaja­kausi käynnistyy syksyllä 2024. Silloin kaikki Euroopan lapsiasia­valtuutetut sekä joukko lapsia ja nuoria kokoontuu Suomeen yhteiseen konferenssiin. Euroopan lapsiasia­valtuutetut keskittyvät ensi vuonna erityisesti lasten­suojelun sijais­huollon kysymyksiin.

”Tavoitteena on oppia etenkin eri maiden tavoista kuulla lasten­suojelun sijais­huollossa olevia lapsia ja mahdollistaa heidän osallistumisensa yhteis­kunnassa”, kommentoi Pekkarinen.

Puheen­johtajan luottamus­tehtävää hoitaa vuorotellen jokin ENOCin jäsen­maiden valtuutetuista osana omaa työtään. Johto­kunnassa on samaan aikaan väistyvä puheen­johtaja (Islannin Salvör Nordal), nykyinen puheen­johtaja (Belgian Caroline Vrijens) sekä tuleva puheen­johtaja (Elina Pekkarinen). Verkoston toiminta rahoitetaan Euroopan komission hanke­rahoituksella ja jäsenmaksu­tuotoilla.