Intersukupuolisten lasten oikeus koskemattomuuteen on turvattava

Suomessa syntyy vuosittain 250–850 lasta, joilla todetaan lapsuusaikana sukupuolipiirteiden variaatio. Lapsiasiavaltuutettu, ISIO ry ja Lastensuojelun Keskusliitto ry ovat huolissaan intersukupuolisista lapsista, joiden oikeus koskemattomuuteen ei Suomessa toteudu.

Suomessa on vallalla kulttuuri, jossa intersukupuolisille lapsille eli lapsille, joilla on sukupuolipiirteiden variaatiota, tehdään erilaisia esimerkiksi kirurgisia toimenpiteitä, joille ei ole lääketieteellistä syytä. Sukupuolipiirteiden variaatio tarkoittaa sitä, että lapsen sukuelimet, hormonit tai kromosomit eivät vastaa tyypillistä määritelmää tytön tai pojan kehosta. Intersukupuolisuus todetaan usein joko varhaislapsuudessa tai murrosiässä.

– Suomessa pyritään niin sanotusti normalisoimaan sukupuolipiirteiden variaatioita muun muassa peruuttamattomilla kirurgisilla toimenpiteillä ja hormonihoidoilla silloinkin, kun siihen ei ole terveyssyytä, ja ilman lapsen omaa, tietoon perustuvaa suostumusta. Tavaksi näyttää tulleen, että tällaista normalisointia perustellaan niin sanotuilla sosiaalisilla syillä. Sairaanhoitopiirien välillä intersukupuolisia lapsia kohdellaan hyvin eri tavoin, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo.

– Intersukupuolisilla lapsilla on oikeus koskemattomuuteen, ja heidän itsemääräämisoikeutensa tulee turvata tehokkaasti. Koska käytännöt terveydenhuollossa eivät täysin vastaa YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista, intersukupuolisten lasten asema tulee turvata selkeämmin laissa, lakimies Sonja Vahtera lapsiasiavaltuutetun toimistosta sanoo.

Toimenpiteisiin tarvitaan yksilön oma, tietoon perustuva suostumus

Kaikilla lapsilla on perustuslaissa turvattu oikeus koskemattomuuteen. Hallitusohjelmassa on sitouduttu intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen sekä pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta luopumiseen.

– Odotimme, että intersukupuolisten lasten asemaan olisi puututtu vahvemmin nyt, kun lainsäädäntöuudistusta sukupuolen vahvistamisesta valmistellaan. Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnoksessa asia on kuitenkin jätetty syrjään. Suomessa tulee lailla kieltää sellaiset lapsen sukupuolipiirteitä muokkaavat lääketieteelliset toimenpiteet, joita voidaan lykätä siihen asti, että lapsi pystyy antamaan toimenpiteelle oman tietoon perustuvan suostumuksensa, puheenjohtaja Kaisli Syrjänen ISIO ry:stä selventää.

– Intersukupuoliset lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, eikä heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan turvata riittävästi. Suomen valtiolla on velvollisuus tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevat lapsiryhmät ja taata heidän oikeuksiensa toteutuminen. Intersukupuolisten lasten kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistamista lainsäädännöllä, erityisasiantuntija Jonna Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitosta painottaa.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on systemaattisesti kehottanut valtioita turvaamaan intersukupuolisten lasten koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus. Ohjaukselliset keinot eivät yksin riitä turvaamaan intersukupuolisten lasten oikeuksia.

 

Lue myös

Turun Sanomat, Lukijoilta, 23.4.2022