Lapsella on oikeus parhaaseen terveydentilaan

Lapsiasiavaltuutettu paneutuu vuonna 2023 lapsen oikeuksiin terveyden saralla. Painopiste näkyy lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyössä, julkaisuissa ja lasten tapaamisissa.

Lapsiasianeuvottelukunta kokoontui 30.1.2023 keskustelemaan terveydestä ja lapsen oikeuksista. Terveys edellyttää kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tilaa. Lapsiasianeuvottelukunnan kokouksessa terveyttä tarkasteltiin nyt erityisesti fyysisen eli somaattisen terveyden näkökulmasta. Keskusteluissa korostettiin kuitenkin, että ihmisen terveys on kokonaisuus, johon vaikuttavat somaattinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys.

Lasten terveys on kehittynyt Suomessa vuosikymmenten ajan myönteiseen suuntaan, mikä on ollut laajan kansanterveyspolitiikan ansiota. Tämä näkyy esimerkiksi imeväiskuolleisuuden laskuna sekä tapaturmien vähenemisenä. Hyvä ruoka, liikunta ja uni tukevat lasten terveyttä.

– Nykyaikana lasten terveyttä vaarantavat erityisesti voimakkaasti yleistyneet mielenterveyden ongelmat sekä sosiaalisen terveyden ongelmat, kuten huostaanottojen määrän kasvu, sekä lasten liikkumattomuuden ja ylipainon voimakas yleistyminen, Tampereen yliopiston professori Per Ashorn kertoi lapsiasianeuvottelukunnalle.

Liikkuminen ja aktiivinen vapaa-aika on terveyden kannalta tärkeää

Lasten liikkumaton elämäntapa on yksi tämän päivän suurista ongelmista kaikissa kehittyneissä maissa. Liikkumattomuus ja runsas istuminen on terveydelle haitallista (ks. esim. Liikunnan Käypä hoito -suositus (potilasversio)).

– Kansainvälisesti vertailtuna Suomen etuna on ulkoilukulttuuri ja välitunnit, mutta lasten arki voi sisältää hyvin vähän aktiivisuutta niin koulu-, opiskelu- tai varhaiskasvatuspäivän aikana kuin vapaa-ajallakin. Tämä näkyy lasten jaksamisessa ja fyysisessä ja psyykkisessä terveydessä monin tavoin sekä herättää huolen myös tulevasta opiskelu- ja työkyvystä, valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minttu Korsberg kertoo.

Lapsiasianeuvottelukunta keskusteli siitä, miten lasten aktiivista arkea voitaisiin tukea yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien kautta, kansallisen ohjelmatyön avulla ja huomioimalla asuinaluesuunnittelussa mahdollisuudet liikkua paikasta toiseen kävelemällä ja pyöräilemällä.

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö korostuu

Lasten terveyden edistämisessä hyvinvointialueiden ja kuntien välinen yhteistyö tulee korostumaan.

– Pääosa varsinaisesta hyvinvointityöstä tehdään jatkossakin kunnassa, pahoinvoinnin korjaaminen siirtyy hyvinvointialueille. Ilman saumatonta yhteistyötä emme voi turvata lapsen oikeutta nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen huomauttaa.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto tiivistää tänä vuonna yhteistyötään terveydenhuollon viranomaisten, ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa sekä julkaisee monia näkökulmia esille tuovan artikkelikokoelman lapsen oikeudesta terveyteen. Lapsiasiavaltuutettu tapaa lapsia ja selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat terveyden kokemukseen lasten ja nuorten keskuudessa. Terveys ja hyvinvointi on valittu myös Lapsen oikeuksien viikon teemaksi marraskuussa 2023.

Lisätietoja

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2023