Uusi selvitys romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta

Lapsiasiavaltuutetun toimisto ja kansallinen lapsistrategia käynnistävät selvitystyön romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Aihetta tarkastellaan lasten ja nuorten näkökulmista. Selvitystä toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriössä toimivan romaniasiain neuvottelukunnan (RONK) kanssa.

– YK:n lapsen oikeuksien komitea on päätelmissään todennut, että Suomen tulee ottaa romanilasten oikeudet aiempaa paremmin huomioon. Lasten oikeuksien toteutumisesta on meillä hyvin vähän tietoa, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo.

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa romanilasten näkemyksiä ja elämää on selvitetty yli kymmenen vuotta sitten. Tällöin lapset ja nuoret pohtivat haastatteluissa esimerkiksi sitä, miten oman romani-identiteetin voi säilyttää vahvana suomalaisen yhteiskunnan tarjoamissa raameissa, mitä hyvä elämä on ja millaista sen haluaisi olevan. Nyt käynnistettävä selvitys on osa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa ja sen rahoittama.

– Pidämme tämän selvityksen toteuttamista tärkeänä. Myös alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat ovat mukana selvityksen suunnittelussa ja toteutuksen tukemisessa, sanoo erityisasiantuntija Janette Grönfors sosiaali- ja terveysministeriöstä.

 

Lapsiasiavaltuutettu kutsuu lapsia ja nuoria osallistumaan selvitykseen

Selvityksen toteuttavat lapsiasiavaltuutetun toimistossa erikoistutkija Elina Weckström, tutkimusavustaja Karri Kekkonen ja suunnittelija Outi Kekkonen.

Selvityksen tulokset kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta heidän omasta näkökulmastaan. Lapset ja nuoret ovat mukana selvityksen toteuttajina ja vaikuttavat siihen, mitä selvityksessä kysytään. Romanisidosryhmät ovat erittäin keskeisessä asemassa selvityksen toteutuksen kaikissa vaiheissa.

– Pidämme tärkeänä, että romanilasten ja -nuorten näkemyksistä saadaan kattavasti tietoa heiltä itseltään. Toivomme, että selvitykseen saadaan runsaasti vastauksia eri-ikäisiltä romanilapsilta ja -nuorilta eri puolilta Suomea, toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund Romano Missiosta korostaa.

– Haastattelemme ensin useita 11–17-vuotiaita romanilapsia ja -nuoria eri puolilta Suomea heidän valitsemissaan paikoissa. Sen perusteella, mitä lapset ja nuoret ovat haastatteluissa kertoneet tärkeiksi asioiksi, laaditaan sähköinen kysely, jolla saadaan tietoa kattavasti ja suuremmalta lasten ja nuorten joukolta, erikoistutkija Elina Weckström kuvaa.

Selvitys ei valmistu ilman lasten ja nuorten apua. Heidän tavoittamisekseen lapsiasiavaltuutettu vetoaa romanilasten ja -nuorten läheisiin sekä heidän kanssaan työskenteleviin ammattilaisiin.

– Toivomme, että tietoa selvityksestä levitetään, jotta mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsisi osallistumaan tähän tärkeään hankkeeseen, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen vetoaa.

Selvityksen tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2023. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä vastaajia pysty tunnistamaan.