Lapset mukaan töihin -päivä perjantaina 18.11. kannustaa työpaikkoja lapsi- ja perhemyönteisyyteen

Lapsiasiavaltuutetun ja yhteistyökumppaneiden Lapset mukaan töihin -päivä järjestetään nyt viidettä kertaa, ja mukaan on lähtenyt jo lähes 500 työpaikkaa. Lapsen oikeuksien viikon päätteeksi järjestettävä tapahtumapäivä kannustaa työpaikkoja lapsi- ja perhemyönteisyyteen.  

Moni lapsi ei välttämättä tiedä, mitä vanhempi, lähiaikuinen tai isosisarus tekee työkseen. Lapsen on kuitenkin hyvä tietää, missä aikuiset tekevät töitä, mitä työnteko on ja millaisia erilaisia ammatteja on olemassa. On arvokasta välittää tietoa ja antaa lapselle lupa tutustua työpaikan toimintaan.

Lapset mukaan töihin -päivää vietetään jälleen perjantaina 18.11.2022. Tapahtumapäivänä lapset pääsevät tutustumaan työpaikkoihin, ja työyhteisöt voivat kutsua lapsiryhmiä vieraaksi vaikkapa läheisestä päiväkodista tai koulusta. Päivän aikana lapsille järjestetään esimerkiksi tutustumiskierroksia tai osallistavaa toimintaa. Tarkoituksena ei ole teettää lapsilla työtä.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen iloitsee, että päivä pystytään taas järjestämään tauon jälkeen. Lapset mukaan töihin -päivään on ilmoittautunut tähän mennessä jo lähes 500 työpaikkaa.

”Päivää ei ole koronan vuoksi voitu viettää kolmeen vuoteen, joten tätä on todella odotettu. Toivon, että päivään pääsee tänä vuonna mukaan aiempaakin enemmän lapsia – heitäkin, joita vanhemmat eivät voi ottaa töihin. Parasta päivässä on se, että monet lapset odottavat sitä ja heillä on päivästä hyviä muistoja”, Pekkarinen sanoo.

Lapset mukaan töihin -päivä havahduttaa Pekkarisen mielestä työpaikkoja huomioimaan lasten etua entistä paremmin.

”Kun työnantajat ja työntekijät miettivät päivän rakenteen lasten näkökulmasta ja tapaavat lapsia, he toivottavasti jatkossakin muistavat nämä merkitykselliset ihmiset.”

Perhemyönteinen työelämä lisää työntekijöiden hyvinvointia

Lapsiasiavaltuutetun työelämäverkostoon kuuluva tietoliikennekonserni DNA panostaa lapsi- ja perhemyönteisyyteen. Yritykselle on ensimmäisenä suuryrityksenä Suomessa myönnetty Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -tunnus. Yritys kehittää perhemyönteisyyttä jatkuvasti yhdessä henkilöstöstä koostuvan työryhmän kanssa ja pyrkii huomioimaan yhä paremmin myös perheiden monimuotoisuuden.

”Vapaa-ajan ja työelämän joustava yhteensovittaminen lisää hyvinvointia ja työssä jaksamista. Mutkattoman työn malli, sairaan lapsen hoitopalvelu, isovanhempainvapaa ja mahdollisuus vaihtaa lomarahoja vapaaksi ovat esimerkkejä teoista, joilla työ- ja kotiarjen yhdistäminen helpottuu. Kun töissä voi hyvin, riittää energiaa myös läheisistä huolehtimiseen ja vapaa-ajalle”, sanoo DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.  

Myös Parisuhdekeskus Kataja ry:llä on satsattu moniin perhemyönteisiin käytäntöihin. Toiminnanjohtaja Suvi Larun mukaan työyhteisössä kiinnitetään huomiota työn ja perheen yhteensovittamisen teemoihin päivittäin. Tärkeää on tarjota työntekijöille esimerkiksi joustavuutta työtapoihin, ja perinteisten kehityskeskustelujen ohella esihenkilöt pitävät työntekijöiden kanssa myös jaksamiskeskusteluja. Perhemyönteisyyteen panostaminen näkyy henkilöstön hyvinvointina, ja Parisuhdekeskus Kataja on palkittu jo kaksi kertaa Mieli ry:n Hyvän mielen työpaikka -merkillä.

”Hyvinvoiva työyhteisö tuottaa merkityksellistä ja tuloksellista työtä. Haluan omalla johtamisellani tuoda näkyväksi ja edistää työntekijöidemme hyvinvointia sekä työn ja perheen yhteensovittamista arjessaan”, Suvi Laru sanoo.

Vinkkejä lapsi- ja perhemyönteiseen työelämään

Lapsiasiavaltuutetun Lasten vuoro -kampanjan suojelijat antavat vinkkinsä lapsi- ja perhemyönteisempään työelämään:

Kaksiäitiä-somevaikuttajat Susanna Silvander-Rosti ja Ella Rosti

”Monessa työpaikassa perheystävällisyys ei puheesta huolimatta konkretisoidu teoiksi. Miten aidosti perhevapaisiin suhtaudutaan? Onko tärkeämpää se, että työt tehdään määrättynä vuorokauden aikana vai se, että työt tulevat tehdyiksi? Myös eri perhemuodot tulisi ottaa työn suunnittelussa ja järjestämisessä paremmin huomioon.”

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola

”Yritysten ylimpään johtoon tulisi saada tasa-arvoisempi sukupuolijakauma ja tasaisempaa jakaumaa tulisi mahdollisuuksien mukaan edistää joka tasolla. Monilla teollisuuden miesvaltaisilla aloilla pyritäänkin systemaattisesti lisäämään naisten osuutta, mikä onnistuessaan voisi heijastua positiivisesti myös koteihin. Olisi myös tärkeää, että työn tekemisen tavoista, etätyöstä ja työajoista voisi sopia paikallisesti entistä joustavammin.”

Näyttelijä-kirjailija Jani Toivola

“Työpaikoilla pitäisi uskaltaa puhua asioista avoimemmin. Perhearki varsinkin pienten lasten kanssa synnyttää monenlaisia tunteita ja kuormitusta. Olisi tärkeää, että oma vanhemmuus ja sen ajoittainen haastavuus saisi olla osa omaa persoonaa myös työpaikalla. Jos asioita täytyy piilotella, niistä tulee paljon kuormittavampia. Oloa voi helpottaa paljon jo kuulluksi tuleminen – että palaverin alkuun voi sanoa, että alkoipa aamu aikamoisella vuoristoradalla.”

Lisätietoja

  • Lapset mukaan töihin -päivää vietetään perjantaina 18.11.2022. www.lapsetmukaantoihin.fi

  • Lapsiasiavaltuutetun Lasten vuoro -kampanja jatkuu myös vielä tämän viikon, ja se näkyy muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kampanjan verkkosivut löytyvät osoitteesta: www.lastenvuoro.fi

  • Lasten vuoro -kampanjan ja Lapset mukaan töihin -päivän rahoittaja on kansallinen lapsistrategia: www.lapsistrategia.fi

  • Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 14.–20.11.2022. Toiminnallisen teemaviikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. www.lapsenoikeudet.fi