Barn med på jobbet-dagen fredagen 18.11. uppmuntrar arbetsplatserna att vara barn- och familjevänliga

Barn med på jobbet-dagen som anordnas nu för femte gången av barnombudsmannen och samarbetspartner, och nästan 500 arbetsplatser har redan gått med. Dagen för evenemanget anordnas i slutet av Veckan för barnets rättigheter uppmuntrar arbetsplatserna att bli mer barnvänliga och familjevänliga.  

Många barn kanske inte vet vad en förälder, en nära vuxen eller ett äldre syskon arbetar med. Däremot är det bra för ett barn att veta, var vuxna arbetar, vad arbete är och vilka olika yrken som finns. Det är värdefullt att förmedla information och ge barnet tillstånd att bekanta sig med arbetsplatsen.

Barn med på jobbet-dagen firas igen fredagen 18.11.2022. På evenemangsdagen kan barnen bekanta sig med arbetsplatserna och arbetsgemenskaper kan bjuda in barngrupper som gäster från till exempel en närliggande dagis eller skola. Under dagen kan barnen till exempel delta i rundturer för att bekanta sig med arbetsplatsen eller delta i olika aktiviteter. Syftet är inte att barnen ska arbeta.

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen glädjer sig, att dagen kan arrangeras igen efter pausen. Hittills har nästan 500 arbetsplatser anmält sig till Barn med på jobbet-dagen.

”På grund av coronan har det inte varit möjligt att ordna dagen på ett par år, så det här har verkligen varit väntat. Jag hoppas att ännu fler barn i år ska kunna delta på dagen – även de, vars föräldrar inte kan ta dem till jobbet. Det bästa med dagen är att många barn väntar på den och de har goda minnen av dagen”, säger Pekkarinen.

Enligt Pekkarinen får Barn med på jobbet-dagen arbetsplatserna att bättre ta hänsyn till barnens rättigheter.

"När arbetsgivare och anställda tänker på dagens struktur ur barnens synvinkel och träffar barn, minns de förhoppningsvis i fortsättningen dessa meningsfulla människor."

Ett familjevänligt arbetsliv ökar arbetstagarnas välbefinnande

Telekommunikationskoncernen DNA, som ingår i barnombudsmannens arbetslivsnätverk, satsar på barn- och familjevänlighet. Företaget är det första stora företag i Finland som tilldelats Befolkningsförbundets certifikat Familjevänlig arbetsplats. Företaget utvecklar kontinuerligt familjevänlighet tillsammans med en arbetsgrupp av anställda och strävar efter att ta större hänsyn till familjernas mångfald.

”Flexibel samordning av fritids- och arbetsliv ökar välbefinnandet och orken i arbetet. Den okomplicerade arbetsmodellen, vård av sjukt barn, mor- och farföräldrarledighet och möjligheten att utbyta semesterpengar mot ledighet är exempel på åtgärder, som gör det lättare att kombinera arbete och hemliv. När du mår bra på jobbet har du också tillräckligt med energi att ta hand om dina nära och kära och fritiden, säger Jussi Tolvanen, vd för DNA. 

Parisuhdekeskus Kataja ry har också investerat i många familjevänliga verksamheter. Enligt verksamhetsledare Suvi Laru uppmärksammar arbetsgemenskapen varje dag att förena arbete och familj. Det är viktigt att erbjuda arbetstagarna till exempel flexibilitet i arbetssätt, och förutom traditionella utvecklingssamtal håller förmännen med arbetstagarna även samtal om att orka i arbetet. Att investera i familjevänlighet återspeglas i personalens välbefinnande och Parisuhdekeskus Kataja har redan två gånger belönats med Mieli ry:s Hyvän mielen työpaikka -märke.

”En välmående arbetsgemenskap gör ett meningsfullt och resultatrikt arbete. Med mitt eget ledarskap vill jag synliggöra och främja våra arbetstagares välmående och balansera arbete och familj i vardagen, säger Suvi Laru.

Tips för barn- och familjevänligt arbetsliv

Barnombudsmannens Barnens tur-kampanjens beskyddare ger sina tips för ett mer barn- och familjevänligt arbetsliv:

Influencerna Två mammor, Susanna Silvander-Rosti och Ella Rosti
”På många arbetsplatser förverkligas inte familjevänlighet i handlingar, trots talen. Vilken inställning har man egentligen till familjeledighet? Är det viktigare, att arbetet utförs vid angiven tid på dygnet eller det, att arbetet blir gjort? De olika familjeformerna bör också beaktas bättre vid planeringen och organisationen av arbetet.”

Teknologiindustrins vd Jaakko Hirvola
”Företagen bör ha en jämnare könsfördelning i högsta ledningen och en jämnare fördelning bör främjas på alla nivåer om möjligt. Inom många mansdominerade industrisektorer strävar man efter att systematiskt öka andelen kvinnor, vilket, om det lyckas, kan ha en positiv inverkan även på hemmen. Det är också viktigt att arbetsmetoder, distansarbete och arbetstider kan avtalas lokalt på ett mer flexibelt sätt."

Skådespelare och författare Jani Toivola
”Man borde våga prata om saker och ting mer öppet på arbetsplatserna. Familjevardagen, särskilt med små barn, skapar ett brett spektrum av känslor och bördor. Det vore viktigt, att det egna föräldraskapet och dess tillfälliga utmaningar kunde vara en del av ens personlighet även på arbetsplatsen. Om saker måste döljas, blir de mycket mer betungande. Att bli hörd kan göra att det känns mycket lättare – i början av ett möte kan man säga, att morgonen började med en alla tiders berg-och-dalbana.”

Mer information

  • Barn med på jobbet-dagen firas fredagen den 18 november 2022. www.lapsetmukaantoihin.fi

  • Barnombudsmannens Barnens tur-kampanj fortsätter även ännu denna vecka, och den syns bland annat i sociala medier. Kampanjens webbplats finns på adressen: www.lastenvuoro.fi 

  • Barnens tur-kampanjen och Barn med på jobbet-dagen finansieras av den nationella barnstrategin: www.lapsistrategia.fi  

  • Veckan för barnets rättigheter firas 14.–20.11.2022. Syftet med temaveckan är att öka medvetenheten om FN:s konvention om barnets rättigheter, särskilt bland barn och ungdomar. www.lapsenoikeus.fi