Aikuiset ohittavat lasten näkemykset liian usein

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa lasten näkemysten tärkeydestä. Jokaisen lasten kanssa työskentelevän on selvitettävä lasten näkemykset heitä koskevista asioista. Lasten näkemykset on myös otettava huomioon. Tämä parantaa päätöksenteon ja toiminnan laatua ja on jokaisen lapsen perusoikeus.

Lapsiasiavaltuutettu tapaa vuosittain erilaisia lapsiryhmiä eli alle 18-vuotiaita. Lasten taustat ja iät sekä tapaamisten puheenaiheet vaihtelevat paljon, mutta yksi teema toistuu tapaamisesta ja vuodesta toiseen: Aikuiset tekevät liian usein päätöksiä lasten päiden yli. He esimerkiksi linjaavat lasten elämään vaikuttavia asioita kuulematta lasten näkemyksiä tai eivät ota lasten huolia ja ajatuksia vakavasti. Joskus lasten näkemyksiä kuullaan kerran ja sen jälkeen ajatellaan, että asia on nyt hoidettu.

– Lasten osallisuuden merkityksestä on puhuttu pitkään. Silti lasten näkemysten selvittäminen ja huomioon ottaminen ei edelleenkään riittävästi toteudu edes silloin, kun päätökset koskevat suoraan ja erityisesti lasten elämää, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen huomauttaa.

Lasten näkemyksiä voidaan selvittää muutenkin kuin puhumalla

Lasten tapaaminen on lapsiasiavaltuutetun lakisääteinen tehtävä. Tänä vuonna lapsiasiavaltuutettu on käynnistänyt myös Nuoret neuvonantajat -tiimit, joissa sama lapsiryhmä tapaa lapsiasiavaltuutettua useamman kerran. Osa lapsista tarvitsee aikaa tutustuakseen ja luottaakseen sekä pystyäkseen ilmaisemaan näkemyksiään. Useammalla tapaamiskerralla keskustelussa päästään paremmin lasten elämässä tärkeisiin asioihin.

– Puhe ei ole kaikille lapsille ja nuorille luontevin tai edes mahdollinen vuorovaikutuksen keino. Lasten näkemyksiä voidaan selvittää myös toiminnallisilla ja leikillisillä keinoilla. Esimerkiksi autismiluokan tiimin lapset ovat kertoneet, että on tärkeää, että heidän ajatuksiaan selvitetään, ylitarkastaja Katja Mettinen lapsiasiavaltuutetun toimistosta kertoo.

Lasten näkökulmat auttavat parantamaan päätösten laatua

Lasten näkemysten selvittäminen ja huomioiminen vaatii aikuisilta kiinnostusta ja lapsia arvostavaa asennetta. Vaikeaa se ei ole.

–Menetelmiä ja keinoja lasten näkemysten selvittämiseen on useita: voidaan hyödyntää valmista tutkimustietoa, tavata lapsia ja kerätä heiltä tietoa eri tavoin sekä hyödyntää lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista ja edustuksellisia kanavia, kuten nuorisovaltuustoa. Tärkeää on myös hyödyntää lasten ajatuksia ja aloitteita osana arkea, erikoistutkija Terhi Tuukkanen lapsiasiavaltuutetun toimistosta rohkaisee.

Lapset antavat usein uusia näkökulmia, jotka auttavat parantamaan päätösten laatua ja kaikkien hyvinvointia.