”Aikuisten pitäisi kuunnella enemmän lapsia”, toivovat lapset

Sairastuneelle lapselle on tärkeää tulla kuulluksi

Kun lapsi sairastuu, aikuisilta tarvitaan kuuntelemisen taitoa. Tämä korostui eri-ikäisten lasten mieli­piteissä, kun lapsiasia­valtuutettu tapasi heitä ja keskusteli heidän kanssaan terveydestä. Lapset painottivat, että kuuntelemista, lapsen näkö­kulmaan asettumista ja sopivien vuoro­vaikutuksen tapojen etsimistä tarvitaan, kun sairastunutta lasta hoidetaan ja kun lapselle etsitään apua.

Lapsiasia­valtuutettu keskusteli terveydestä esi-, ala- ja ylä­koululaisten sekä sairaala­koulua käyvien lasten kanssa kevään 2023 aikana. Tapaamisissa yhteensä 78 lasta kertoi ajatuksiaan esi­merkiksi siitä, mitä tapahtuu, kun sairastuu, millaista apua he ovat saaneet ja mitä aikuisten pitäisi huomioida hoitaessaan lapsia.

”Älä puhu lapselle rumasti tai rajusti”

Esikoululaiset kuvasivat sairastamista fyysisten oireiden kautta. Kun sairastuu, voi tulla pahoin­vointia, kuumetta tai kipuja. Avuksi on silloin lepääminen, juominen, lääkkeet ja vanhempien hellyys. Mieltä voivat piristää eläimet, herkut, leikkiminen, pelaaminen tai television katsominen. Lapset tunnistivat, että joskus apua saadakseen täytyy mennä sairaalaan.

”Kun mä sairastun, mä aina nukun. Ja sit äiti ja iskä halaa mua, ja mä saan vettä ja syödä mato­karkkeja. Ja sit vähän juoda pilli­mehua ja kattoo teeveetä. Ja sit mä saan syödä sipsejä.” (esikoululainen)

Hoito­tilanteissa lapset toivoivat aikuisilta rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä. Vaikka lapset olisivat tehneet jotain väärin, suuttuminen tai rumasti puhuminen ei auta heitä. Lapsetkin tarvitsevat hoito­tilanteissa lohdutusta ja ymmärrystä.

Aikuisten pitäisi esimerkiksi puhua hoitoon liittyvistä asioista suoraan lapselle, ei hänen vanhemmilleen. Lisäksi lasten mielestä on tärkeää, että aikuiset huomioivat heidän yksilölliset tarpeensa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapselle sopivan kommunikointi­tavan käyttämistä.

”Minua on autettu paljon ja olin huolissani”

Suurin osa lapsista kertoi lapsiasia­valtuutetulle saaneensa apua, kun on sitä tarvinnut. Osa lapsista kertoi kuitenkin jääneensä ilman apua, koska aikuiset eivät ottaneet heidän ongelmiaan ja tarpeitaan vakavasti tai koska he eivät olleet halunneet tai uskaltaneet kertoa kellekään aikuiselle ongelmistaan.

”Jos nuori sanoo, että tarvitsen apua ja saa sitä vuoden päästä, niin siinä välissä se ehtii vaikka kuolla itsemurhaan, kun se on niin paha. Mutta sitten kun se on kuollu, niin sanotaan, että kyllä me yritimme parhaamme mutta. Nuoria ei kuunnella silleen.” (sairaala­koulua käyvä lapsi)

Apua saaneet lapset olivat pääosin tyytyväisiä saamaansa kohteluun: heidän huolensa on otettu huomioon ja kohtelu on ollut ammattimaista ja hieno­varaista. Kielteiset kokemukset liittyivät siihen, että avun­antajalla on ollut kiireitä, lapsi on joutunut odottamaan apua, avun­antaja ei ole ymmärtänyt kunnolla suomea tai kohtelu on ollut huonoa tai tylyä. Myöskään ammattilaisten tieto­taso ei aina ole lasten mukaan riittävä.

”Päättäjät voivat kuunnella nuoria”

Avun saaminen läheisiltä ihmisiltä edistää lasten mielestä heidän terveyttään. Lapset kokevat, että apua saa läheisiltä aikuisilta ja kavereilta, kun sitä vain uskaltaa pyytää ja puhuu avoimesti tunteistaan ja mahdollisista ongelmistaan.

”Lapset voivat puhua avoimesti tunteistaan. Vanhemmat voivat tukea lasta.” (yläkoululainen)

Myös toimivaa terveyden­huoltoa pidetään tärkeänä terveyttä edistävänä asiana. Päättäjiltä lapset toivoivat lasten mieli­piteiden ja toiveiden kuuntelemista sekä lasten terveyden kannalta hyvien valintojen tekemistä ja lapsille turvallisen ympäristön rakentamista.

”Päättäjät [voivat vaikuttaa lasten terveyteen] silleen, että ne käyttää rahaa vähemmän kaikkiin muihin juttuihin ja lasten terveyteen käyttää enemmän.” (alakoululainen)

”Lasten näkemyksissä korostuu toisaalta luottamus siihen, että niin läheisiltä ihmisiltä kuin ammattilaisilta voi saada tarvitessaan apua. Toisaalta lasten näkemyksissä tulee esille huoli siitä, mitä tapahtuu, jos apua ei saakaan ajoissa tai jos lapsen näkökulmaa ei ymmärretä. Terveys on hyvän arjen, yhteis­kunnan ja tulevaisuuden perusta. Siksi lasten terveyteen kannattaa panostaa”, sanoo erikois­tutkija Terhi Tuukkanen lapsiasia­valtuutetun toimistosta.

 

Lapsiasia­valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viran­omainen, jonka tehtävänä on edistää ja arvioida lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista Suomessa. Lasten tapaaminen ja heidän näkemystensä välittäminen päättäjille on lapsiasia­valtuutetun lakisääteinen tehtävä.

Lisätietoja

Muistiot lasten ja lapsiasiavaltuutetun tapaamisista

Lapsiasiavaltuutetun kooste auttavista tahoista

Usein kysytyt kysymykset