Vakavasti väkivaltaiset ja itsetuhoiset lapset tarvitsevat tehokkaampaa apua

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus julkaistaan 4.4.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksen kannanotossa nostetaan esille pienen lapsijoukon – vakavasti väkivaltaisten ja itsetuhoisten lasten – vaikea tilanne. Nämä lapset oireilevat niin vakavasti, ettei heitä voi hoitaa kotona, sijaisperheessä tai lastensuojelulaitoksessa. Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että näiden lasten auttamiseksi tulee perustaa hydridiyksiköitä, joissa lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian osaaminen yhdistyvät.

– Lasten erittäin vakava väkivaltainen ja itsetuhoinen oireilu on viime vuosina lisääntynyt. Kyseessä on hyvin pieni mutta raskaasti hoitotahoja kuormittava lapsijoukko, joka on jäänyt vaille tarvitsemaansa apua ja hoitoa. Nämä lapset ovat välittömässä avuntarpeessa, ja ilman apua he ovat suuressa vaarassa, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen huomauttaa.

Myös pääministeri Orpon hallitusohjelmassa haastava tilanne on tunnistettu. Hallitusohjelman tavoitteena on selvittää vakavasti väkivaltaisten nuorten hoito- ja kuntoutusketjun toimivuus.

Vakavasti väkivaltaisella tai itsetuhoisella käytöksellä oireilevien lasten taustat vaihtelevat. Yhteistä lapsille on käytös, joka estää lapsen hoitamisen kotona, sijaisperheessä tai lastensuojelulaitoksessa. Lasten oireet uhkaavat lapsen omaa kasvua ja kehitystä ja myös hänen läheistensä, kuten vanhempien, sisarusten ja koulutovereiden turvallisuutta. Lapsen ja hänen elinpiirinsä kasvaessa väkivaltainen käytös voi kohdistua myös täysin ulkopuolisiin ihmisiin.

Viime vuosi kuormitti lapsiperheitä monella tapaa

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2023 luovutetaan valtioneuvostolle etäyhteydellä järjestettävässä julkaisutilaisuudessa tiistaina 4.4.2024 klo 10, ja sen ottaa vastaan omassa puheenvuorossaan pääministeri Petteri Orpo. Tilaisuus on kaikille avoin, ja siinä on viittomakielen tulkkaus.

Vuosikertomuksen teemana on lapsen oikeus terveyteen, joka oli lapsiasiavaltuutetun toiminnan painopiste vuonna 2023. Viime vuonna lapsiperheitä kuormitti polttoaineiden, sähkön ja ruuan hinnan, asuntolainojen korkojen ja harrastuskustannusten nousu. Vuoden saatossa monissa lapsiperheissä mietittiin, miten rahat saataisiin riittämään.

– Vuosi päättyi synkkiin tunnelmiin. Kansantalous vajosi taantumaan, ja vuoden lopussa työttömien työnhakijoiden määrä oli kasvanut vuoden takaisesta. Nähtäväksi jää, miten voimaantulevat leikkaukset vaikuttavat lapsiperheiden toimeentuloon ja lisääntyykö perheiden työllisyys toivotulla tavalla, Pekkarinen sanoo.

Julkaisutilaisuudessa käsitellään lasten terveyteen liittyviä ajankohtaisia teemoja, kuten lasten näkemyksiä terveydestä, vakavasti väkivaltaisten ja itsetuhoisten lasten tilannetta sekä hyvinvointialueuudistusta lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Vuosikertomuksen julkaisutilaisuus

Vuosikertomus luovutetaan valtioneuvostolle etäyhteydellä järjestettävässä julkaisutilaisuudessa 4.4. klo 10. Tilaisuus on kaikille avoin, ja siinä on viittomakielen tulkkaus.

Julkaisutilaisuuden ohjelma ja osallistumislinkki