Barn med allvarligt våldsamt och självdestruktivt beteende behöver effektivare hjälp

Barnombudsmannens årsberättelse publiceras 4.4.2024.

I ställningstagandet i barnombudsmannens årsberättelse lyfter man fram den svåra situationen av en liten grupp barn – barn med allvarligt våldsamt och självdestruktivt beteende. Dessa barn har så allvarliga symtom att de inte kan vårdas hemma, i familjehem eller på barnskyddsanstalt. Barnombudsmannen anser att för att hjälpa dessa barn ska det inrättas hybridenheter där barnskyddets samt barn- och ungdomspsykiatrins kompetenser förenas.

– Under de senaste åren har väldigt allvarliga symtom med våldsamhet och självdestruktivitet bland barn ökat. Det är fråga om en väldigt lite barngrupp som dock utgör en tung belastning för vårdgivare. Denna barngrupp har blivit utan den hjälp och vård de behöver. Dessa barn har ett omedelbart hjälpbehov, och utan hjälp löper de stora risker, påpekar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Den svåra situationen uppmärksammas också i statsminister Orpos regeringsprogram, där målsättningen är att utreda hur vård- och rehabiliteringskedjan fungerar för grovt våldsamma ungdomar.

Barn som uppvisar symtom genom våldsamt eller självdestruktivt beteende kommer från olika bakgrunder. Det gemensamma för dem är att på grund av beteendet kan de inte vårdas hemma, i familjehem eller på barnskyddsanstalt. Symtomen hotar barnets egen uppväxt och utveckling och också säkerheten av deras närstående såsom föräldrarna, syskonen och skolkamraterna. När barnet och hens livsmiljö växer kan det våldsamma beteendet riktas även mot utomstående.

År 2023 belastade barnfamiljer på många sätt

Barnombudsmannens årsberättelse 2023 lämnas till statsrådet vid ett publikationstillfälle som anordnas med fjärranslutning på tisdagen 4.4.2024 kl. 10. Statsminister Petteri Orpo tar emot årsberättelsen och håller ett anförande. Publikationstillfället är öppet för alla och tolkas till teckenspråk.

Temat för årsberättelsen är barnets rätt till hälsa som var det strategiska prioriterade området i barnombudsmannens verksamhet under 2023. I fjol belastades barnfamiljerna av att bränsle-, el- och matpriserna, räntorna på bostadslån och kostnaderna för hobbyer ökade. Under året blev många barnfamiljer tvungna att fundera över hur man skulle få pengarna att räcka.

– Året avslutades i en dyster stämning. Samhällsekonomin sjönk i en recession, och vid årets slut hade antalet arbetslösa arbetssökande ökat jämfört med året innan. Det återstår att se hur nedskärningarna kommer att påverka barnfamiljernas försörjning och huruvida sysselsättningen i familjerna ökar som önskat, säger Pekkarinen.

Under publikationstillfället behandlas aktuella teman som har samband med barnens hälsa, såsom barnens synpunkter på hälsa, situationen för barn med allvarligt våldsamt och självdestruktivt beteende samt välfärdsområdesreformen ur perspektivet för barnets rättigheter.

Publikationstillfället för barnombudsmannens årsberättelse 

Barnombudsmannen lämnar statsrådet en berättelse om sitt verksamhetsområde i ett publikationstillfälle på torsdag 4.4.2024 kl. 10 med fjärranslutning.

Program och deltagarlänk