MITÄ EDUSTAMME?

Valtuutetun tehtävät ja toimivalta

Lapsiasia­valtuutetun tehtävää säätelee laki lapsiasia­valtuutetusta (1221/2004). Lapsiasia­valtuutettu edistää ja arvioi lapsen oikeuksien sopimuksen toimeen­panoa Suomessa.

Kuvassa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasia­valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viran­omainen.

Elina Pekkarinen toimii lapsiasia­valtuutettuna. Hän aloitti virassa 1.5.2019.

Lapsiasianeuvottelukunta

Lapsiasia­valtuutetun tukena toimii lapsiasia­neuvottelukunta. Valtio­neuvosto on asettanut lapsiasia­neuvottelukunnan lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viran­omaisten yhteis­työn edistämistä varten.

Lapset ja nuoret neuvonantajina

Lapsiasia­valtuutettu tapaa lapsia ja nuoria ja ottaa selvää heidän mieli­piteistään sekä välittää niitä päättäjille. Lapset ja nuoret ovat neuvon­antajina lapsiasia­valtuutetun työssä (Nuoret neuvonantajat, Nuone).

Strategiat ja toimintasuunnitelmat

Lapsiasia­valtuutetun strategiassa määritellään toiminnan ja vaikuttavuuden tavoitteet. Toiminta­suunnitelmassa kerrotaan tarkemmin, miten tavoitteet saavutetaan. Vuoden 2024 strategisena paino­pisteenä on koulutus ja lapsen oikeudet.

Eduskuntakertomukset

Lapsiasia­valtuutettu antaa kerran neljässä vuodessa edus­kunnalle kertomuksen toimi­alaltaan. Eduskunta­kertomuksessa arvioidaan lasten asemaa ja heidän oikeuksiensa toteutumista Suomessa.

Vuosikertomukset

Lapsiasia­valtuutettu antaa valtio­neuvostolle toiminnastaan vuosi­kertomuksen, jossa arvioi lasten oikeuksien ja elin­olojen toteutumista ja kehitystä Suomessa.